کلیدواژه‌ها = تخصیص آب
ارزیابی عرضه و تقاضای منابع آب حوضه آبریز با استفاده از مدل WEAP-MABIA (مطالعه موردی حوضه آبریز گدارچای نقده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

پریسا یوسفی؛ بهزاد حصاری؛ آدریانا بروگمن؛ مهدی ضرغامی


بهینه سازی تخصیص منطقه ای منابع آب در حوضه آبریز سفیدرود با رویکرد عدالت اجتماعی

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 236-252

رضا ایوبی کیا؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده؛ بهنام شفیعی ثابت


مدیریت تخصیص منابع آب در حوضة آبخیز حبله‌رود با ترکیب مدل‌های SWAT و WEAP

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 239-253

جابر صالح پور؛ افشین اشرف زاده؛ سیدعلی موسوی


تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل‌های نظریه بازی‌ها

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 12-23

زهرا غفاری مقدم؛ احمدعلی کیخا؛ محمود صبوحی


مدیریت بهره برداری از مخازن سدها

دوره 1، شماره 2، تیر 1384، صفحه 1-15

بیژن قهرمان؛ علیرضا سپاسخواه