کلیدواژه‌ها = تغذیه مصنوعی
مدل‌سازی و ارزیابی پخش سیلاب در آبخوان با استفاده از کد MODFLOW (مطالعه موردی: آبخوان دشت سلماس)

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 360-377

رضا شکاری تپٍٍِه؛ علیرضا پرویشی؛ مهدی قنبرزاده‌لک


ارزیابی پایداری زیست محیطی پروژه‌ی تغذیه مصنوعی کتویه (جنوب استان فارس)

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 283-293

حسن مقیم؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ ارشک حلی‌ساز