کلیدواژه‌ها = رودخانه
بررسی آزمایشگاهی اثر سرریزهای مستطیلی و U-شکل بر ضریب اختلاط عرضی و طول اختلاط آلاینده‌ها

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 290-301

سمیه منصوری کارگر؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمدرضا زایری


معرفی رژیم جامع اکولوژیکی در شرایط کمبود داده برای تعیین حق آبه زیست محیطی رودخانه‌ها

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 140-153

معصومه زرعکانی؛ علیرضا شکوهی؛ وی جی پی سینگ


مروری بر روشهای برآورد بار معلق(مطالعه موردی: حوضه آبریز صیدون)

دوره 3، شماره 3، دی 1386، صفحه 73-75

محمدجواد پوراغنیائی؛ مسعود دومیری گنجی؛ امیر یوسف‌پور؛ باقر قرمزچشمه