کلیدواژه‌ها = ایران
ارزیابی مدلهای پیشرفته یادگیری ماشین در پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

دوره 19، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 39-53

رسول حاجیان؛ محمدرضا جلالی؛ رضا مستوری


پیامدهای رفاهی کاهش ارزش پول ملی در بازار محصول پسته در ایران (با تأکیدی بر مفهوم صادرات آب مجازی)

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 72-81

علیرضا علی پور؛ محمد صادق ابراهیمی؛ علیرضا گوهری


ارزیابی عملکرد محصولات بارش ماهانه TRMM-3B43-V7 و PERSIANN-CDR در نواحی اقلیمی مختلف ایران

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 227-242

نازنین نوذرپور؛ عماد محجوبی؛ سعید گلیان


اثر سامانه‌های بندالی بر خشکسالی‌های ایران (مطالعه موردی: آذر و دی 1393)

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-10

داریوش رحیمی؛ ناهید آتشی؛ فاطمه بشیریان


ارزیابی کارایی مدل های هوش مصنوعی برای شبیه‌سازی تبخیر در مناطق اقلیمی خشک، نیمه‌خشک و بسیار مرطوب ایران

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 318-327

محمد حسن دهقانی پور؛ حمیدرضا قزوینیان؛ امیرحسین دهقانی پور


اثرات اقتصادی سدسازی در ایران

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 247-256

مخمد وصال؛ محمدسعید تجریشی


ارزیابی سیستم حکمرانی آب در فرایند حفاظت از منابع آب زیرزمینی ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 32-55

سید جلال الدین میرنظامی؛ علی باقری


مقایسه عملکرد دو رهیافت شبیه‌سازی زمانی- مکانی بارش روزانه در گستره ایران

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 158-170

طاهره قصدی؛ نوذر قهرمان؛ مهدی قمقامی


تغییرات زمانی و مکانی آب قابل بارش در جو ایران‌زمین

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 72-86

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان


پهنه بندی بارش در ایران با استفاده ازتحلیل مولفه های اصلی و تحلیل خوشه ای

دوره 8، شماره 1، تیر 1391، صفحه 81-85

امین شیروانی؛ سید محمدجعفر ناظم السادات


کاربرد مفهوم آب مجازی در مدیریت منابع آب ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 28-38

علی اکبر باغستانی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حبیبه شرافتمند


بررسی و مقایسه عملکرد دو مدل (ClimGen و LARS-WG) در شبیه‌سازی متغیرهای هواشناسی در شرایط مختلف اقلیمی ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 44-57

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ عبدالحسین هورفر؛ صدیقه ترابی؛ سهراب حجام


تحلیل روند نمایه‌های بارش‌های حدی در ایران

دوره 3، شماره 3، دی 1386، صفحه 42-55

احمد عسگری؛ فاطمه رحیم‌زاده؛ نوشین محمدیان؛ ابراهیم فتاحی


ارزیابی سطح معنی‌داری برای پیش‌بینی دوران خشکسالی و ترسالی فصل پاییز و شش ماهه سرد ایران براساس وضعیت فازهای تابستانه ENSO

دوره 3، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 12-24

سید محمد جعفر ناظم السادات؛ ارمغان انصاری بصیر؛ محمد رضا پیشوایی