کلیدواژه‌ها = دبی
تحلیل طیفی نوسانات دبی- بارش در حوضه آبریز دینه ور

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 204-210

سید یحیی میرزایی؛ آرش آذری؛ غلامعلی پرهام


تغییر پذیری منابع آب در حوضه آبریز سد لتیان و اثر تغییر اقلیم بر آن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 82-85

منوچهر فرج‌زاده؛ حسن لشکری؛ سمیه رفعتی