کلیدواژه‌ها = بارش
بررسی تاثیر اصلاح اریبی بر بهبود کیفی داده‌های بارش ریز مقیاس سازی شده NEX-GDDP

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 68-83

وحید قلمی؛ بهرام ثقفیان؛ طیب رضیئی


ارزیابی عملکرد محصولات بارش ماهانه TRMM-3B43-V7 و PERSIANN-CDR در نواحی اقلیمی مختلف ایران

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 227-242

نازنین نوذرپور؛ عماد محجوبی؛ سعید گلیان


پیش‌بینی رواناب با استفاده از مدل‌های جعبه سیاه و خاکستری

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 204-219

سید مرتضی سیدیان؛ مهسا باقرپور؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ امین محمدی


ارزیابی پیش‌بینی میان مدت بارش مدل‌های عددی جهانی پایگاه TIGGE در حوضه کارون بزرگ

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-12

مجید جوانمرد قصاب؛ مجید دلاور؛ سعید مرید


بررسی اثرات تغییراقلیم بر دما، بارش و خشکسالی‌های دوره آتی حوضه شادگان

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 125-139

محمد علی نوده فراهانی؛ آنا راسخی؛ بهنام پرماس؛ عبدالرحمن کشوری


تحلیل طیفی نوسانات دبی- بارش در حوضه آبریز دینه ور

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 204-210

سید یحیی میرزایی؛ آرش آذری؛ غلامعلی پرهام


کارآیی روش های پس پردازش آماری در بهبود پیش بینی ماهانه بارش مدل MRI-CGCM3 در خراسان رضوی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 83-92

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ فاطمه بیاتانی؛ الهام فهیمی نژاد


مقایسه عملکرد دو رهیافت شبیه‌سازی زمانی- مکانی بارش روزانه در گستره ایران

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 158-170

طاهره قصدی؛ نوذر قهرمان؛ مهدی قمقامی


برآورد ضریب رواناب در منطقه کارستی (مطالعه موردی: حوضه دلی‌بجک سپیدار، استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 36-47

رسول پرهمت؛ حمیدرضا ناصری؛ جهانگیر پرهمت؛ علی ملایی


پهنه بندی بارش در ایران با استفاده ازتحلیل مولفه های اصلی و تحلیل خوشه ای

دوره 8، شماره 1، تیر 1391، صفحه 81-85

امین شیروانی؛ سید محمدجعفر ناظم السادات


تحلیل توزیع احتمال بارش سالانه استان گلستان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 51-55

حسین عساکره؛ فرشته مازینی


تحلیل مکانی بارش: مقایسه روش‌های کریجینگ با روش‌های متداول

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-9

محمد کارآموز؛ مهدیس فلاحی؛ سارا نظیف


تغییر پذیری منابع آب در حوضه آبریز سد لتیان و اثر تغییر اقلیم بر آن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 82-85

منوچهر فرج‌زاده؛ حسن لشکری؛ سمیه رفعتی


ارزیابی سطح معنی‌داری برای پیش‌بینی دوران خشکسالی و ترسالی فصل پاییز و شش ماهه سرد ایران براساس وضعیت فازهای تابستانه ENSO

دوره 3، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 12-24

سید محمد جعفر ناظم السادات؛ ارمغان انصاری بصیر؛ محمد رضا پیشوایی