کلیدواژه‌ها = GIS
کارآئی روش وزن دهی شواهد در محیط GIS، در تعیین پارامترهای موثر بر فرو نشست دشت قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

مهدیه جانباز فوتمی؛ مجید خلقی؛ مه آسا روستایی؛ عبدالنبی عبده کلاهچی


بررسی وضعیت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی دشت ابهر و تعیین حداکثر عمق کف شکنی چاه‌ها

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 33-46

عبدالمجید نوری؛ حامد سرورام؛ هومن اسحاقی شربیانی؛ محمد حسین نوری قیداری؛ فرناز قاسمی


استفاده از مدل های Fuzzy logic و AHP برای اصلاح مدل GALDIT در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 314-326

مژگان بردبار؛ امین رضا نشاط؛ سامان جوادی


معرفی یک آبنمود واحد ژئومورفولوژیکی بر پایه مخازن خطی آبشاری در محیط GIS

دوره 4، شماره 3، دی 1387، صفحه 38-46

وحید نورانی؛ محمدتقی اعلمی؛ هادی دل‌افروز؛ وحید سپهری