کلیدواژه‌ها = بحران آب
طراحی سیستم پشتیبان خط‌مشی‌گذاری برای مهار بحران آب در آینده

دوره 19، شماره 4، آذر 1402، صفحه 1-15

10.22034/iwrr.2023.172160

پریا مومن زاده؛ علی اصغر پورعزت؛ علی حمیدی زاده


نقش هنجارهای اخلاقی در مدیریت مشارکتی منابع آب محدوده توشن استان گلستان

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-16

بهناز یازرلو؛ علی شهیدی؛ محمدرضا فرزانه


تحلیل تغییرات پهنه آبی دریاچه بختگان تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-11

محمد حسین باقری؛ علی باقری؛ غلام عباس سهولی


ارزیابی ذی مدخلان در بخش آب (مطالعه ی موردی: محدوده ی مطالعاتی رفسنجان)

دوره 11، شماره 2، مهر 1394، صفحه 16-28

سمیرا غفوری فرد؛ علی باقری؛ شاهرخ شجری