کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
طراحی شبکه بهینه چاه های پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از مدلهای MODFLOW و MT3D

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 176-191

سمیه جنت رستمی؛ علی صلاحی؛ فاطمه یوسفی


ارزیابی کارایی مدل های هوش مصنوعی برای شبیه‌سازی تبخیر در مناطق اقلیمی خشک، نیمه‌خشک و بسیار مرطوب ایران

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 318-327

محمد حسن دهقانی پور؛ حمیدرضا قزوینیان؛ امیرحسین دهقانی پور


طراحی بهینه شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از نقشه آسیب‌پذیری آبخوان

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 154-173

هیدی محمودپور؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده


تخمین مکانی بارش مبتنی بر خصوصیات مکانی و مدل PRISM در حوضه سفیدرود بزرگ

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 268-283

امید زندی؛ بنفشه زهرایی؛ محسن ناصری


بررسی عددی تأثیر ضربه قوچ بر طراحی بهینه‌ی سیستم آبیاری تحت فشار

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 69-81

رسول قبادیان؛ سید احسان فاطمی؛ آتنا حاضری


ارائه چهارچوبی برای تخمین پتانسیل فرونشست آبخوان با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 182-194

عطاالله ندیری؛ زینب طاهری؛ قدرت برزگری؛ خلیل دیده بان


حل معکوس مدل‌های آب زیرزمینی - رویکرد غیرمستقیم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 82-98

ابوذر احمدی؛ سعید علیمحمدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


بررسی اثرات تغییراقلیم بر منحنی فرمان بهره‌برداری سدها (مطالعه موردی سد دز)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 127-139

نسترن نوری؛ علی رضا مسّاح بوانی


مدیریت تلفیقی منابع آبی در محدوده حوضه آبریز دشت یزد-اردکان با تاکید بر پایداری زیست‎محیطی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 104-119

فاطمه برزگری بنادکوکی؛ حسین ملکی نژاد؛ سید محمد مهدی حسینی


بررسی تاثیر هزینه آب تلف شده و گروه بندی لوله‌ها در زمان بهینه بازسازی شبکه های توزیع آب

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 83-87

مسعود تابش؛ اکبر شیرزاد؛ محمد مغاری اصفهانی


بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در مناطق خشک

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 26-36

ابوالفضل شمسایی؛ علی فرقانی


بهینه‌‍‍‌‌سازی بهره‌برداری از سیستم‌های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 5، شماره 2، آبان 1388، صفحه 1-15

سید مجتبی قدمی؛ بیژن قهرمان؛ محمد باقر شریفی؛ حبیب رجبی مشهدی


ارزیابی اقتصادی و تعیین سیاست‌های بهره‌برداری انتقال آب بین حوزه‌ای

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 10-25

محمد کارآموز؛ سید علی مجاهدی؛ آزاده احمدی


برنامه ریزی بهینه تحویل آب در کانال‌های آبیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 1-11

محمد جواد منعم؛ محمد رضا نجفی؛ صائب خوشنواز