کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
مکانیابی بهینه ایستگاه‌های پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از اصل حداکثر شاخص اختلال شانون در حوزه آبریز سد دز (محدوده استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

مرضیه دریکوندی؛ حسین زینی وند؛ ناصر طهماسبی پور؛ علی حقی زاده


طراحی شبکه بهینه چاه های پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از مدلهای MODFLOW و MT3D

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 176-191

سمیه جنت رستمی؛ علی صلاحی؛ فاطمه یوسفی


طراحی بهینه شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از نقشه آسیب‌پذیری آبخوان

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 154-173

هیدی محمودپور؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده


توسعه چارچوب بازار آب بین‌بخشی برای ارتقای بازدهی اقتصادی مصرف آب زیرزمینی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 332-346

محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ آزاده احمدی؛ علیرضا نیکویی


بهینه‌سازی تبادل آب مجازی در شرایط مختلف کشش قیمتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 107-123

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ میرمحمد آزاد خراسانی؛ محمود اولاد قره گوز؛ علی محمدی


رویکرد شبیه‌سازی و بهینه‌سازی جهت حداقل نمودن میزان نشت از کانال‌های انتقال آب

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 17-30

محمود محمد رضاپور طبری؛ محسن مزک ماری


بهره برداری بهینه از مخزن با استفاده از روش پیوسته محدودیت حالت

دوره 10، شماره 2، مهر 1393، صفحه 21-31

لیلا جوکار شوریجه؛ آرمان گنجی؛ مهران همایون فر


بهینه سازی ابعاد سیستم‌های ترکیبی (سد - گوره) مهار سیلاب

دوره 7، شماره 3، آذر 1390، صفحه 27-39

سعید علیمحمدی؛ امیر سرابندی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


مدل مدیریت مخازن آبی با استفاده از تئوری بازی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 14-26

مهران همایونفر؛ آرمان گنجی؛ داور خلیلی؛ علی اکبر موسوی


نقش عدم قطعیت پیش‌بینی جریان ورودی در بهره‌برداری بهینه از مخازن

دوره 1، شماره 3، مهر 1384، صفحه 1-15

علیرضا برهانی داریان؛ الهام افتخارجوادی