کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
طراحی شبکه بهینه چاه های پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از مدلهای MODFLOW و MT3D

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 176-191

سمیه جنت رستمی؛ علی صلاحی؛ فاطمه یوسفی


طراحی بهینه شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از نقشه آسیب‌پذیری آبخوان

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 154-173

هیدی محمودپور؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده


توسعه چارچوب بازار آب بین‌بخشی برای ارتقای بازدهی اقتصادی مصرف آب زیرزمینی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 332-346

محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ آزاده احمدی؛ علیرضا نیکویی


بهینه‌سازی تبادل آب مجازی در شرایط مختلف کشش قیمتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 107-123

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ میرمحمد آزاد خراسانی؛ محمود اولاد قره گوز؛ علی محمدی


رویکرد شبیه‌سازی و بهینه‌سازی جهت حداقل نمودن میزان نشت از کانال‌های انتقال آب

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 17-30

محمود محمد رضاپور طبری؛ محسن مزک ماری


بهره برداری بهینه از مخزن با استفاده از روش پیوسته محدودیت حالت

دوره 10، شماره 2، مهر 1393، صفحه 21-31

لیلا جوکار شوریجه؛ آرمان گنجی؛ مهران همایون فر


بهینه سازی ابعاد سیستم‌های ترکیبی (سد - گوره) مهار سیلاب

دوره 7، شماره 3، آذر 1390، صفحه 27-39

سعید علیمحمدی؛ امیر سرابندی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


مدل مدیریت مخازن آبی با استفاده از تئوری بازی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 14-26

مهران همایونفر؛ آرمان گنجی؛ داور خلیلی؛ علی اکبر موسوی


نقش عدم قطعیت پیش‌بینی جریان ورودی در بهره‌برداری بهینه از مخازن

دوره 1، شماره 3، مهر 1384، صفحه 1-15

علیرضا برهانی داریان؛ الهام افتخارجوادی