کلیدواژه‌ها = نیترات
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی، نیترات و عملکرد محصول در بالادست سد استقلال

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 35-49

حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


بررسی حذف نیترات از محیط آبی در فرایند گیاه پالایی توسط سنبل آبی (Eichhornia crassipes)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 141-151

گلتاب عواطفی نژاد؛ الهام اسراری


بهینه سازی شبکه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از مدل سازی فضایی-زمانی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 133-144

مسلم اکبرزاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


بهبود کیفیت منابع آب زیرزمینی آلوده به نیترات به کمک نانوذرات آهن/نیکل

دوره 10، شماره 3، دی 1393، صفحه 77-87

محمدرضا فدائی تهرانی؛ منوچهر وثوقی؛ ابوالفضل شمسائی؛ میترا نوری


بررسی منشأ آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی منطقه‌ی میان جنگل فسا

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 88-92

حمید حسینی مرندی؛ مهرداد محمدنیا؛ محمدجواد روستا؛ بهادر هاتف