کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
بررسی فرونشست اطراف دریاچه ارومیه با استفاده از مشاهدات ژئودتیک

دوره 19، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 196-206

معصومه آمیغ پی؛ سیاوش عربی؛ فاطمه قراییان؛ اکرم ملایی


ارزیابی شدت اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص NISTOR

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 172-187

حمیدرضا عزیزی؛ حسین ابراهیمی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ ویدا خاکی


مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند زیست‌پالایی آلودگی‌های نفتی در آب زیرزمینی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 29-41

سمیه جنت رستمی؛ مجید خیاط خلقی؛ حسینعلی علیخانی؛ عبدالحسین هورفر؛ کورش محمدی


بررسی تاثیرعوامل انسانی و اقلیمی بر تغییرات تراز و کیفیت آب زیرزمینی در مناطق نیمه خشک

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 278-290

معصومه خلج؛ مجید خلقی؛ بهرام ثقفیان؛ جواد بذرافشان


تغییرات مکانی شوری آب‌زیرزمینی و ارزیابی خطر نفوذ آب شور در آبخوان دشت ملکان

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 32-44

فرحناز عزیزی؛ اصغر اصغری مقدم؛ امیرحسین ناظمی


چالش‌های همکاری قلمرویی در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی مشترک: با روش نظریه‌‌ی داده‌بنیاد

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 104-123

مجید لباف خانیکی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدعلی بدری


ارزیابی توزیع و رفتار اورانیوم در آبخوان ارومیه

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 198-215

نسیم سهرابی؛ نصرالله کلانتری؛ وهاب امیری


شبیه‌سازی عددی آبخوان نمدان در استان فارس ایران: بررسی اثرات مدیریت آب سبز در احیاء آبخوان

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 128-141

حامد کتابچی؛ روح‌انگیز نیک‌خواه؛ سعید مرید


اثر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان کمیجان استان مرکزی)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 114-124

مریم بیات ورکشی؛ محمد فراهانی؛ محمد قبایی سوق


کاربرد روش احتمال پذیرش در ارزیابی شبکه پایش کیفی کلر آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان مشهد)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 253-256

سمیه مقصود سنگ آتش؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مجتبی شفیعی


حل معکوس مدل‌های آب زیرزمینی - رویکرد غیرمستقیم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 82-98

ابوذر احمدی؛ سعید علیمحمدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


بهبود کیفیت منابع آب زیرزمینی آلوده به نیترات به کمک نانوذرات آهن/نیکل

دوره 10، شماره 3، دی 1393، صفحه 77-87

محمدرضا فدائی تهرانی؛ منوچهر وثوقی؛ ابوالفضل شمسائی؛ میترا نوری


ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی تهران-کرج با روش DRASTIC و منطق فازی

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 39-47

رامین نیک‌نام؛ کورش محمدی؛ وحید جوهری مجد