کلیدواژه‌ها = بیلان آب
استفاده از مدل بیلان آب تورنت وایت برای ارزیابی دقت داده‌های تبخیر-تعرق واقعی پایگاه‌های GLEAM و GLDAS در زیرحوضه‌های غرب دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1403

10.22034/iwrr.2024.425199.2718

فاطمه نصیری؛ کامران زینال زاده؛ سمیه حجابی


ارزیابی مصرف آب بخش کشاورزی و تأثیر افزایش ضریب خودکفایی محصولات زراعی بر بیلان منفی آب کشور

دوره 18، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 118-133

فاطمه میرزایی ندوشن؛ سعید مرید؛ حسین دهقانی سانیج


ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه‌های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور)

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 94-104

سعید امامی فر؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ سید محمود حسینی؛ محسن ناصری


ارزیابی منابع و مصارف آب در حوزه آبریز زاینده رود

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 72-76

حمیدرضا سالمی؛ نادر حیدری