کلیدواژه‌ها = تغییراقلیم
بسترها و فرآیندهای لازم در سازمان رسمی آب وزارت نیرو به منظور سازگاری با تغییرات اقلیم

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 82-97

سعید مرید؛ فرخنده هاشمی؛ داودرضا عرب؛ مهدی رجبی هشجین


بررسی اثرات تغییراقلیم بر دما، بارش و خشکسالی‌های دوره آتی حوضه شادگان

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 125-139

محمد علی نوده فراهانی؛ آنا راسخی؛ بهنام پرماس؛ عبدالرحمن کشوری


بررسی اثرات تغییراقلیم بر منحنی فرمان بهره‌برداری سدها (مطالعه موردی سد دز)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 127-139

نسترن نوری؛ علی رضا مسّاح بوانی