کلیدواژه‌ها = انتقال رسوب
بررسی سرعت جبهه و شدت اختلاط جریان‌های غلیظ ورودی به یک مقطع واگرا

دوره 3، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 56-67

حسن ترابی پوده؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مهدی قمیشی؛ محمود شفاعی بجستان


تغییر شکل نیمرخ بستر دریا در مقابل دیواره ساحلی تحت اثر برخورد امواج شکن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 90-100

محمد ریاحی؛ حسن خالقی؛ میر مصدق جمالی؛ علی حسن زاده دلویی؛ علی اکبر صالحی نیشابوری