کلیدواژه‌ها = بازار آب
ارزیابی آثار بالقوه استقرار بازار آب محلی در شرایط رویارویی با خشکسالی و کم آبی در استان تهران

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 192-210

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابو الفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


توسعه چارچوب بازار آب بین‌بخشی برای ارتقای بازدهی اقتصادی مصرف آب زیرزمینی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 332-346

محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ آزاده احمدی؛ علیرضا نیکویی


مطالعه تطبیقی تجربه‌های بین‌المللی بازار آب

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 184-197

سجاد واحدی زاده؛ لیلا فروهر؛ رضا کراچیان


ارزیابی اقتصادی پیاده‌سازی بستر فنی بازار آب کشاورزی، مطالعه موردی: بخشی از شبکه آبیاری مهیار

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 35-49

آزاده احمدی؛ محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ علی‌رضا نیکویی؛ محمدیاسر درعلی


بررسی آثار رفاهی تخصیص بازاری منابع آب در اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 15-25

علی یوسفی؛ محمد حسن زاده؛ علی کرامت‌زاده