کلیدواژه‌ها = بارش-رواناب
کاهش خطای شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب با بکارگیری تکنیک داده گواری در مدل هیدرولوژیکی SWAT

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 85-102

میلاد مهرپرور؛ کیوان اصغری؛ محمد حسبن گل محمدی


مدل سازی بارش رواناب با استفاده از مدل های هوشمند هیبریدی

دوره 11، شماره 2، مهر 1394، صفحه 146-150

محمدعلی قربانی؛ عاطفه ازانی؛ سمیه محمودی وانعلیا