کلیدواژه‌ها = پس پردازش
پس پردازش خروجی مدل های پیش بینی عددی بارش پایگاه داده TIGGE با مدل میانگین گیری بیزین (BMA)

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 239-252

صالح امین یاوری؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور


کارآیی روش های پس پردازش آماری در بهبود پیش بینی ماهانه بارش مدل MRI-CGCM3 در خراسان رضوی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 83-92

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ فاطمه بیاتانی؛ الهام فهیمی نژاد


پس پردازش برونداد مدل WRF برای بارندگی روزانه در ایران

دوره 7، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 71-81

مجید آزادی؛ محمدرضا شیرغلامی؛ سهراب حجام؛ فاطمه صحراییان