کلیدواژه‌ها = حوضه آبریز شهری
تحلیل روابط بین گروداران و تحلیل تعارض‌ با استفاده از رویکرد درخت تعارض

دوره 18، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 57-74

محمد جواد امامی اسکاردی؛ غلامرضا شوبیری؛ رضا کراچیان


تخمین تلفات جانی سیلاب‌های آنی در مناطق مسکونی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 236-246

مهدی کرباسی؛ علیرضا شکوهی؛ بهرام ثقفیان