کلیدواژه‌ها = کارست
توسعه مدل جامع حوضه آبریز کارستی به منظور برآورد و تدقیق مولفه‌های بیلان آبی

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 133-145

محمدرضا عینی؛ سامان جوادی؛ مجید دلاور


بررسی هیدروژئولوژیکی و زمین ساختاری چشمه دره‌اناری در منطقه کارستی شیرین‌بهار استان خوزستان

دوره 8، شماره 1، تیر 1391، صفحه 30-42

فروغ حمیدی زاده؛ نصراله کلانتری؛ محمدرضا کشاورزی؛ عباس چرچی


قوانین حفاظت کیفی منابع آب کارست

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 56-58

ناصر رستم افشار؛ هاشم کاظمی؛ فریده نوبهار