کلیدواژه‌ها = مصرف آب
بررسی مکانی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر مصرف آب در شهر شبستر

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 121-132

مهدی رضازاده؛ سعید نیازمردی؛ منصوره صدری کیا


نقش محدودیت منابع آب بر اهداف تولید و اشتغال در بخش‌های اقتصادی (مورد مطالعه استان یزد)

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 420-427

مجید دهقانی زاده؛ صادق بختیاری؛ سعید دایی کریم زاده


تعیین اختلاف تلفات آب مصرفی کولرهای آبی در معرض آفتاب و در زیر سایه بان

دوره 7، شماره 3، آذر 1390، صفحه 85-88

سعدالله ولایتی؛ محمدبهنام رسولی؛ محمد فشائی؛ مهدی زینلی؛ محمد جواد سمیعی دلوئی