کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
نقش عدم قطعیت پیش‌بینی جریان ورودی در بهره‌برداری بهینه از مخازن

دوره 1، شماره 3، مهر 1384، صفحه 1-15

علیرضا برهانی داریان؛ الهام افتخارجوادی