کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
ارزیابی آلودگی نیترات و فسفات تالاب میانکاله با استفاده از مدل WASP

دوره 19، شماره 4، آذر 1402، صفحه 34-47

10.22034/iwrr.2023.172474

مریم میرهاشمی؛ علی شاهنظری؛ کامران نصیر احمدی


نقش عدم قطعیت پیش‌بینی جریان ورودی در بهره‌برداری بهینه از مخازن

دوره 1، شماره 3، مهر 1384، صفحه 1-15

علیرضا برهانی داریان؛ الهام افتخارجوادی