کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
ارزیابی اثر متغیرهای تاثیرگذار بر پیش‌بینی سیلاب واریزه‌ای با استفاده از مدل شبکه بیزین

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 18-30

مهسا شیخ کاظمی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ جابر سلطانی؛ عباس روزبهانی؛ میترا تنهاپور


رویکرد شبیه‌سازی-بهینه‌سازی مبتنی بر فرامدل در طراحی بهینه سیستم انتقال آب بین حوضه‌ای

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 198-215

میلاد زمانی پور؛ مطهره سعادت پور؛ محمد باقر ذهبیون


ساخت آمار مصنوعی پارامترهای کیفی بدون روند آب در مخازن (چاه‌نیمه‌ شماره1 سیستان)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 226-232

بهاره پیرزاده؛ مسعود افسری؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ عباسعلی قادری


کاربرد تلفیقی شبکه عصبی و روش های محاسباتی جهت تخمین دقیق تر تبخیر-تعرق مرجع

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 152-162

علی شعبانی؛ علیرضا سپاسخواه؛ مهدی بهرامی؛ فاطمه رزاقی


ارزیابی اقتصادی و تعیین سیاست‌های بهره‌برداری انتقال آب بین حوزه‌ای

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 10-25

محمد کارآموز؛ سید علی مجاهدی؛ آزاده احمدی


شبیه سازی و پیش‌بینی جریان رودخانه‌ها با استفاده از شبکه عصبی و مدل فوریه

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 36-44

ناصر رستم افشار؛ هدایت فهمی؛ علیرضا پیره


کاربرد شبکه عصبی در بهینه‌سازی هوادهی تخلیه‌کننده‌های خروجی

دوره 1، شماره 3، مهر 1384، صفحه 1-8

محمدرضا کاویانپور؛ الهام رجبی