کلیدواژه‌ها = منطق فازی
توسعه مدل‌های هوش مصنوعی مرکب در برآورد قابلیت انتقال آبخوان، مطالعه موردی: دشت تسوج

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-14

عطاالله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ هیراد عبقری؛ الهام فیجانی


ارزیابی روش های تولید قوانین فازی برای بهره برداری از مخزن سد

دوره 7، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 13-25

حمیده حسینی صفا؛ سعید مرید؛ مهنوش مقدسی


ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی تهران-کرج با روش DRASTIC و منطق فازی

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 39-47

رامین نیک‌نام؛ کورش محمدی؛ وحید جوهری مجد