کلیدواژه‌ها = آلودگی آب
نمونه‏ برداری و بررسی متغیرهای کیفیت آب رودخانه ارس در پایین دست و بالادست سد ارس

دوره 19، شماره 5، اسفند 1402، صفحه 99-113

10.22034/iwrr.2024.184659

محمدتقی ستاری؛ محمد بابایی؛ هوشنگ غلامی؛ محمد پیرحیاتی؛ فریبرز معصومی؛ محمد مسافری


نظام حقوقی آلودگی منابع آب در ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-110

سیدناصرالدین بدیسار؛ سیدمحمدصادق احمدی؛ مسعود راعی