کلیدواژه‌ها = تصمیم گیری چند معیاره
شبیه سازی و ارزیابی راهکارهای مدیریتی برای کاهش مواد مغذی ورودی به دریاچه زریبار با استفاده از مدل SWAT

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 69-87

سمیه ایمانی امیرآباد؛ مجید دلاور؛ محمد حسین نیک سخن


مدل هیبریدی برای مدیریت استراتژیک تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک

دوره 12، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 60-69

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ محمد هادی شبستری؛ مرضیه حسین زاده


تدوین الگوریتمی برای تحلیل و مدیریت ریسک تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

دوره 10، شماره 3، دی 1393، صفحه 53-65

مسعود تابش؛ ابراهیم بدلی باوانی؛ مائده عسگریان؛ عباس روزبهانی