کلیدواژه‌ها = آب
هم‌بست آب و انرژی در نمک‌زدایی آب دریا با فناوری اسمز معکوس

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 324-338

سمیه محمدی جوزدانی؛ حسن وقارفرد؛ پیمان دانش کار آراسته؛ محمد مهدی ظرافت


تعیین قیمت بهینه آب در مصارف خانگی شهر تهران با استفاده از مدل رمزی

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 143-158

مرتضی تهامی پور زرندی؛ فاطمه مولایی؛ رسام مشرفی