کلیدواژه‌ها = سطح پوشش برف
توسعه الگوی ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر سطح پوشش برف با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 72-91

حامد توکلی فر؛ محمدمسعود محمدپور خوئی؛ سعید اشرفی؛ سارا نظیف


ارزیابی و بهبود الگوریتم تشخیص پوشش سطح برف از تصاویر سنجنده MODIS

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 163-177

مسعود تصدیقیان؛ مجید رحیم زادگان