کلیدواژه‌ها = محیط زیست
ارزیابی پایداری زیست محیطی پروژه‌ی تغذیه مصنوعی کتویه (جنوب استان فارس)

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 283-293

حسن مقیم؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ ارشک حلی‌ساز


طراحی پوشش شناور یونورینگ با استفاده از لاستیک‌های فرسوده جهت کاهش تبخیر از منابع روباز آبی

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 214-219

حمیده افخمی؛ حسین ملکی نژاد؛ عصمت اسماعیلزاده


نظام حقوقی آلودگی منابع آب در ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-110

سیدناصرالدین بدیسار؛ سیدمحمدصادق احمدی؛ مسعود راعی


یادداشت فنی مدیریت شورآبه‌های ناشی از نمک‌زدایی آب دریا از منظر محیط زیست

دوره 10، شماره 3، دی 1393، صفحه 104-112

محمد امین علایی شهمیرزادی؛ سید سعید حسینی