کلیدواژه‌ها = موجک
نویززدایی و پیش‌بینی سری زمانی بر پایه الگوریتم موجک و نظریه آشوب (مطالعه موردی: شاخص پایش خشکسالی SPI شهر تبریز)

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 1-13

یوسف حسن‌زاده؛ محمد علی لطف اللهی یقین؛ سجاد شاهوردی؛ سعید فرزین؛ نیما فرزین


استفاده از تبدیلات فوریه و موجک برای استخراج هیدروگراف واحد لحظه‌ای

دوره 6، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 27-35

علی قیامی باجگیرانی؛ محمدباقر شریفی؛ محمود فغفور مغربی؛ علی اکبر عارفی جمال