موضوعات = اقتصاد آب
واسنجی و ارزش گذاری اقتصادی خدمت بوم سازگان آبدهی در حوضه های آبخیز مرز شرقی کشور

دوره 19، شماره 4، آذر 1402، صفحه 199-213

10.22034/iwrr.2023.180210

شریف جورابیان شوشتری؛ فاطمه جهانی شکیب؛ طاهره اردکانی


تبیین محدودیت‌ منابع آب در تئوری‌های توسعه منطقه‌ای با رویکرد پویایی سیستم ها

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 41-60

محمدرضا شهبازبگیان؛ محمدرضا شیرین زاده


پیامدهای رفاهی کاهش ارزش پول ملی در بازار محصول پسته در ایران (با تأکیدی بر مفهوم صادرات آب مجازی)

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 72-81

علیرضا علی پور؛ محمد صادق ابراهیمی؛ علیرضا گوهری


ارزیابی آثار بالقوه استقرار بازار آب محلی در شرایط رویارویی با خشکسالی و کم آبی در استان تهران

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 192-210

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابو الفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


تأثیر کم آبیاری بر قیمت آب آبیاری و بهره وری آب

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 312-322

فریماه امیدی؛ مهدی همایی


بررسی اثرات توسعه بازار آب بر الگوی کشت انتخابی کشاورزان در شبکه آبیاری سبلان، اردبیل

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 323-333

امین کانونی؛ یوسف حسنی؛ کریم قرائی؛ اسدالله دیندار


توسعه چارچوب بازار آب بین‌بخشی برای ارتقای بازدهی اقتصادی مصرف آب زیرزمینی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 332-346

محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ آزاده احمدی؛ علیرضا نیکویی


نقش محدودیت منابع آب بر اهداف تولید و اشتغال در بخش‌های اقتصادی (مورد مطالعه استان یزد)

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 420-427

مجید دهقانی زاده؛ صادق بختیاری؛ سعید دایی کریم زاده


ارزیابی تمایل به پرداخت مشترکان آب شرب اهواز در جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 134-143

ایمان دانائی فر؛ ابراهیم انواری؛ مهرداد مهدی زاده


اثرات اقتصادی سدسازی در ایران

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 247-256

مخمد وصال؛ محمدسعید تجریشی


مدیریت بهینه در مصرف آب و الگوی کشت با تاکید بر راهبرد کم آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 1-14

محمد علی اسعدی؛ صادق خلیلیان؛ سید حبیب‌الله موسوی


مطالعه تطبیقی تجربه‌های بین‌المللی بازار آب

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 184-197

سجاد واحدی زاده؛ لیلا فروهر؛ رضا کراچیان


اثرات تشکیل بازارهای آب منطقه ای بر تعادل بخشی عرضه و تقاضای آب آبیاری در منطقه سیستان

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 253-256

حسین بدیع برزین؛ عیسی خمری؛ زهرا غفاری؛ ابوذر پرهیزکاری


تحلیل نهادی ساختار حکمرانی آب در ایران: مطالعه ی حوضه ی زاینده رود

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 184-197

آمنه یادگاری؛ علی یوسفی؛ امیر مظفر امینی


توزیع و تحویل بهینه آب در کانال اصلی آبیاری از نظر اقتصادی در شرایط کم آبی

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 33-42

سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ یوسف حسنی؛ محمد هرمزی


تعیین قیمت بهینه آب در مصارف خانگی شهر تهران با استفاده از مدل رمزی

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 143-158

مرتضی تهامی پور زرندی؛ فاطمه مولایی؛ رسام مشرفی


ارزیابی اقتصادی پیاده‌سازی بستر فنی بازار آب کشاورزی، مطالعه موردی: بخشی از شبکه آبیاری مهیار

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 35-49

آزاده احمدی؛ محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ علی‌رضا نیکویی؛ محمدیاسر درعلی