موضوعات = آب زیرزمینی
تعیین آسیب‌پذیری آبخوان باراندوزچای دشت ارومیه با استفاده از ترکیب شاخص‌های DRASTIC، SI و SINTACS

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 198-215

اسفندیار عباس نوین پور؛ سحر یعقوبی گردویشه؛ اصغر اصغری مقدم


ارزیابی توزیع و رفتار اورانیوم در آبخوان ارومیه

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 198-215

نسیم سهرابی؛ نصرالله کلانتری؛ وهاب امیری


ارزیابی توزیع و منشأ آرسنیک در آبخوان‌های کارستی، مطالعه موردی چشمه شور کارستی گرو در شرق خوزستان

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 216-225

منوچهر چیت سازان؛ سحر شاچری؛ سید یحیی میرزایی؛ سید طارق عبودی


شبیه‌سازی عددی آبخوان نمدان در استان فارس ایران: بررسی اثرات مدیریت آب سبز در احیاء آبخوان

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 128-141

حامد کتابچی؛ روح‌انگیز نیک‌خواه؛ سعید مرید


تاثیر گسل دورود بر هیدروژئولوژی آبخوان آبرفتی دشت دورود ـ بروجرد، لرستان.

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 167-181

فرشاد علیجانی؛ حمید رضا ناصری؛ میلاد امیرافضلی؛ عبدالوهاب شماسی


ارائه چهارچوبی برای تخمین پتانسیل فرونشست آبخوان با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 182-194

عطاالله ندیری؛ زینب طاهری؛ قدرت برزگری؛ خلیل دیده بان


ارزیابی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از GIS و زمین‌آمار (مطالعه موردی: دشت ارومیه)

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 284-289

مرضیه صادقیان؛ حسین رضایی؛ جواد بهمنش؛ ندا خان محمدی


شبیه‌سازی عددی اندرکنش دریاچه ارومیه و آبخوان ساحلی دشت عجب‌شیر

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 45-58

رضا فرهودی‌هفدران؛ حامد کتابچی


اثر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان کمیجان استان مرکزی)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 114-124

مریم بیات ورکشی؛ محمد فراهانی؛ محمد قبایی سوق


بررسی روش های تعیین حریم حفاظتی با استفاده از مدل تحلیلی WhAEM2000 در چاه های شرب آبخوان دامنه-داران

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 39-50

جهانگیر عابدی کوپایی؛ نسترن زمانی؛ مصطفی گودرزی؛ سمیرا اخوان


ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی آبخوان دشت کردکندی- دوزدوزان با استفاده از مدل دراستیک واسنجی شده

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 89-99

اصغر اصغری مقدم؛ شهلا سلطانی؛ رحیم برزگر؛ نعیمه کاظمیان


اثرات اضافه برداشت و خشکسالی های اخیر بر کیفیت و کمیت آبخوان دشت ساوه

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 154-160

زهرا پاک؛ سید اسد الله محسنی موحد


تعیین منشأ شوری آب در چشمه‌ گرو و تاقدیس آسماری با استفاده از پارامترهای هیدرو شیمیایی

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 196-202

منوچهر چیت سازان؛ سحر شاچری؛ سید یحیی میرزایی؛ سید طارق عبودی


حل معکوس مدل‌های آب زیرزمینی - رویکرد غیرمستقیم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 82-98

ابوذر احمدی؛ سعید علیمحمدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


بررسی عدم قطعیت مدل های ستون تجربی انتقال آلاینده

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 111-125

سعیده سامانی؛ اصغر اصغری مقدم


پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش منطق فازی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 211-215

مسعود حیدری آقاگل؛ ابراهیم غلامی؛ حمیدرضا رستمی بارانی


بررسی تاثیرات کف شکنی چاهها بر پتانسیل برداشت از آبخوان با استفاده از مدل ریاضی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 83-92

مرتضی بیژنی؛ علی مریدی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


تأثیر خشکسالی بر کیفیت و سطح آب زیرزمینی دشت قروه و چهاردولی

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 153-165

فرخ اسدزاده؛ مهری کاکی؛ سینا شکیبا؛ بیژن راعی