موضوعات = آب شهری
تحلیل تاریخی- آسیب‌شناختی مدیریت آب شهری تهران در دوره قاجاریه

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 145-156

رضا الوندی؛ مقصودعلی صادقی؛ هاشم آقاجری؛ محمدرضا شهبازبگیان


بررسی مکانی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر مصرف آب در شهر شبستر

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 121-132

مهدی رضازاده؛ سعید نیازمردی؛ منصوره صدری کیا


خوشه‌بندی مکانی حوادث شبکه های توزیع آب برای اولویت بندی نواحی بازسازی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 161-175

امیرمحمد آریایی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ ایمان مصلحی


نگاشت کنشگران و تحلیل روابط بین آن‌ها در مناقشه آبی بین شهر تهران و حوضه‌های آبریز سدهای تأمین کننده آب شرب آن

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 211-228

علیرضا وفایی فرد؛ علی باقری؛ حجت میان آبادی؛ میثم فرج زاده


ارزیابی تاب آوری هیدرولیکی و زمان بازگشت شبکه توزیع آب شهر صدرا در برابر زلزله

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 204-221

علیرضا نریمان؛ محمد هادی فتاحی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمد صادق صادقیان


مروری بر روش‌های تحلیل اقتصادی نشت در شبکه‌های توزیع آب

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 68-101

احسان یوسفی خوش قلب؛ ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ هانی غمخوار


مرروی بر چارچوب مفهومی چرخه تعاملاتی و فرآیند مدلسازی مورد استفاده در حوزه مدیریت آب شهری

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 63-79

سید احمد رضا شاهنگیان؛ مسعود تابش؛ هانیه صفرپور


شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی ریزجلبک های عامل بو و طعم بد آب شرب گرمسار

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 146-155

بهاره نوروزی؛ مریم منصف شکری


تعیین سطح اقتصادی نشت در شبکه‌های توزیع آب

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 35-54

ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب


پایش داده‌های جریان در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 62-77

ایمان مصلحی؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب


بررسی رابطه مهندسی ارزش و میزان کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 268-277

رضا شافعی؛ خدیجه کریمی؛ سید محمد موسوی جد؛ حیدر محمدی