موضوعات = آبیاری
مدل سازی ریاضی تبخیر-تعرق محصولات استراتژیک در عرض های جغرافیایی مختلف کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

ایمان حاجی راد؛ خالد احمدآلی؛ عبدالمجید لیاقت


امکان سنجی ساخت و ارزیابی یک سنسور رطوبت‌سنج در بافت‌های متفاوت خاک

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 135-145

بیتا مروج الاحکامی؛ مرضیه باغشاهی


ارزیابی اثر بخشی بهبود بهره برداری از منابع آب سطحی در کاهش برداشت آب از آبخوان (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 125-139

محسن حسینی جلفان؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ سامان جوادی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب


بررسی عددی تأثیر ضربه قوچ بر طراحی بهینه‌ی سیستم آبیاری تحت فشار

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 69-81

رسول قبادیان؛ سید احسان فاطمی؛ آتنا حاضری