موضوعات = آبیاری
بررسی و تحلیل پدیده اثر بازگشتی پسا مدرن سازی آبیاری و ملاحظات لازم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

نادر حیدری؛ سالومه سپهری


امکان سنجی ساخت و ارزیابی یک سنسور رطوبت‌سنج در بافت‌های متفاوت خاک

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 135-145

بیتا مروج الاحکامی؛ مرضیه باغشاهی


ارزیابی اثر بخشی بهبود بهره برداری از منابع آب سطحی در کاهش برداشت آب از آبخوان (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 125-139

محسن حسینی جلفان؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ سامان جوادی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب


بررسی عددی تأثیر ضربه قوچ بر طراحی بهینه‌ی سیستم آبیاری تحت فشار

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 69-81

رسول قبادیان؛ سید احسان فاطمی؛ آتنا حاضری