موضوعات = بهینه سازی
تحلیل دینامیک تقاضای آب: مطالعه موردی شهر قم

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 372-377

نسیم نهاوندی؛ علی اخمدیان


ارائه مدل تولید- سودآوری نیروگاههای برقابی با رویکرد پویایی سیستم

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 42-56

آرش جمال منش؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ احمد سیفی؛ محمدعلی فلاحی


بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخازن سدهای چندمنظوره با استفاده از اتوماتای سلولی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 80-91

زهرا نورعلی؛ سید جمشید موسوی؛ سعید شیری قیداری


رویکرد شبیه‌سازی-بهینه‌سازی مبتنی بر فرامدل در طراحی بهینه سیستم انتقال آب بین حوضه‌ای

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 198-215

میلاد زمانی پور؛ مطهره سعادت پور؛ محمد باقر ذهبیون


بهینه سازی شبکه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از مدل سازی فضایی-زمانی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 133-144

مسلم اکبرزاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری