موضوعات = تغییر اقلیم
ارزیابی پاسخ رواناب به تغییرات دهه‌ای پوشش زمین و فراسنج‌های اقلیمی بارش و برف در حوضه‌ی زاینده‌رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22034/iwrr.2024.191695

نرگس حسامی؛ حسین عساکره؛ کوهزاد رئیس پور


توسعه الگوی ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر سطح پوشش برف با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 72-91

حامد توکلی فر؛ محمدمسعود محمدپور خوئی؛ سعید اشرفی؛ سارا نظیف


کاربرد روش پس‌پردازش مقیاس‌دهی خطی برای تصحیح اریبی برونداد مدل‌های اقلیمی CMIP6

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 131-144

فرناز ارشادفتح؛ محمود رائینی سرجاز؛ علی شاهنظری؛ یورن ایویند اولسون


بسترها و فرآیندهای لازم در سازمان رسمی آب وزارت نیرو به منظور سازگاری با تغییرات اقلیم

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 82-97

سعید مرید؛ فرخنده هاشمی؛ داودرضا عرب؛ مهدی رجبی هشجین


بررسی تاثیر اصلاح اریبی بر بهبود کیفی داده‌های بارش ریز مقیاس سازی شده NEX-GDDP

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 68-83

وحید قلمی؛ بهرام ثقفیان؛ طیب رضیئی


اثر سامانه‌های بندالی بر خشکسالی‌های ایران (مطالعه موردی: آذر و دی 1393)

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-10

داریوش رحیمی؛ ناهید آتشی؛ فاطمه بشیریان


مقایسه عملکرد روش هیبرید دینامیکی- آماری با روش دینامیکی برای ریزمقیاس نمایی داده‌های بارش CMIP5

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 101-114

محمد نکوآمال کرمانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ عباس روزبهانی؛ محمد رضا محمدپور


پیش‌بینی تغییرات مساحت دریاچه بختگان و طشک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و عوامل اقلیمی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 151-165

بهرام ثقفیان؛ هما خان احمدی بافقی؛ پیمان دانش کار آراسته


ارزیابی شدت اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص NISTOR

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 172-187

حمیدرضا عزیزی؛ حسین ابراهیمی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ ویدا خاکی


آشکارسازی و نسبت‌دهی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به سد کرج در دوره‌های گذشته

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 306-321

عرفان ناصری؛ علیرضا مساح بوانی؛ توفیق سعدی؛ سامان جوادی


اقلیم شناسی بارش ناحیه خزری.

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 344-364

حسین عساکره؛ نسرین ورناصری قندعلی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی، نیترات و عملکرد محصول در بالادست سد استقلال

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 35-49

حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی بهینه کشت محصولات زراعی: مطالعه موردی حوضه قره‌سو استان گلستان

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 251-271

الهام کلبعلی؛ سامان ضیائی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی؛ مهدی ذاکری نیا