موضوعات = کیفیت آب
ارائه یک شاخص کیفیت برای رودخانه‌های ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 102-113

اکبر شیرزاد؛ مسعود تابش؛ هومن بیات


بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر رسوبگذاری آب شهری بیرجند

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 198-204

نیما حیدرزاده؛ حمیده محمدپور


تخصیص بهینه بار یک/چند آلاینده در رودخانه قشلاق؛ رویکرد شبیه‎سازی- بهینه‎سازی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 99-114

هلاله خوشکام؛ مطهره سعادت پور؛ نیما حیدرزاده


نظام حقوقی آلودگی منابع آب در ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-110

سیدناصرالدین بدیسار؛ سیدمحمدصادق احمدی؛ مسعود راعی


تحلیل وضعیت کیفیت منابع آب ایران (دوره 1383 تا 1393)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 23-35

علی مریدی؛ رضا کراچیان؛ محمد ذکایی


بررسی فرآیند جذب زیستی توسط پودر مخروط کاج در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 158-161

علی شهیدی؛ فهیمه شریفان؛ عباس خاشعی سیوکی


تعیین پتانسیل تشکیل تری هالومتان ها در تصفیه خانه آب سنندج

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 162-166

بهار براخاصی؛ امیرحسام حسنی؛ بهزاد شاهمرادی