موضوعات = کیفیت آب
ارزیابی آلودگی نیترات و فسفات تالاب میانکاله با استفاده از مدل WASP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

علی شاهنظری؛ مریم میرهاشمی؛ کامران نصیر احمدی


ارزیابی کیفی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در شرایط خشک و تر، مطالعه موردی: حوضه غرب تهران

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 20-37

علی مریدی؛ محمدرضا باقری؛ امین زین العابدین؛ آرش نبی


مدل بهینه بار آلاینده در رودخانه کارون با تحلیل خسارت بارگذاری آلودگی

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 330-344

بهمن فکوری؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری


بررسی قابلیت گیاهان بومی در گیاه پالایی فلزات سنگین و مواد مغذی در مخازن سدهای لتیان و لار

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 130-141

فاطمه کاکویی دینکی؛ مهرداد چراغی؛ بهاره لرستانی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ عاطفه چمنی


بهبود عملکرد آب شیرین کن ساده خورشیدی با استفاده از ماسه : بررسی اثر ارتفاع نسبی آب داخل ماسه

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 296-301

رضا نامنی؛ ابوالفضل فرزی؛ حمید اسداللهی یزدی


عوامل موثر بر میزان شوری و ECرودخانه میمه و راهکارهای علاج بخشی

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 348-353

حاجی کریمی؛ قباد رستمی زاد؛ علیرضا حسینی؛ سجاد مقدسی فر؛ احمدرضا کریمی


کاربرد رویکرد ورشکستگی در تخصیص بارهای آلاینده نقطه ای و گسترده در رودخانه

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 88-97

سحر زارع فرجودی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی


تغییرات مکانی شوری آب‌زیرزمینی و ارزیابی خطر نفوذ آب شور در آبخوان دشت ملکان

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 32-44

فرحناز عزیزی؛ اصغر اصغری مقدم؛ امیرحسین ناظمی


نقش بازگشت پذیری در لخته شدن فلزات سنگین در محیط مصبی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 154-162

علی معرفت؛ عبدالرضا کرباسی؛ میربابک منزوی


ردیابی منشأ نیترات آب زیرزمینی آبخوان ورامین با استفاده از ایزوتوپ های نیتروژن و اکسیژن نیترات

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 469-482

زهره نجاتی جهرمی؛ حمید رضا ناصری؛ محمد نخعی؛ فرشاد علیجانی


بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب در حوضه کارون بزرگ

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 483-488

محمد حسن ‏ حسین نژاد بلکو؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر لایه بندی حرارتی مخزن سد لتیان

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 268-277

فاطمه فیروزی؛ عباس روزبهانی؛ علیرضا مساح بوانی