موضوعات = هواشناسی
شبیه سازی دمای سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل یک بعدی FLake

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

رضا مصطفی نژاد؛ محمد همتی؛ سمیه حجابی


پهنه بندی آستانه کمبود بارش بر اساس آنتروپی شانون در حوضه آبریز کرخه

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 19-40

الهام ساکی مالحی؛ حمیدرضا غفوری؛ سید محمد اشرفی


مدل هارگریوز- سامانی تعدیل یافته بر مبنای ارتفاع در مناطق مرتفع ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 248-267

زهرا جلالی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ سودابه گلستانی


تحلیل حساسیت و بررسی تغییرات شاخص خشکی (AI) در چند نمونه اقلیمی ایران

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-15

بهرام بختیاری؛ نکیسا مهدوی؛ نسرین سیاری


ارزیابی کارایی مدل هیبریدی GRU-LSTM در پیش بینی طوفان های گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 16-32

محمد انصاری قوجقار؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ بنفشه زهرایی؛ احسان پارسی


بررسی اثر تغییر اقلیم بر حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در یک اقلیم نیمه‌مرطوب

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 176-188

زهرا افضلی گروه؛ علیرضا فریدحسینی؛ بهرام بختیاری


کاربست داده های بازتحلیل و دیده بانی جهت مقایسه شاخص های خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: منطقه اسفراین – سبزوار)

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 278-290

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ ابوالفضل مساعدی؛ ایمان بابائیان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


مقایسه بارش بهاری حاصل از چهار محصول شبکه‌بندی شده و شبیه‌سازی شده توسط RegCM و ارزیابی آنها با مشاهدات در دشت قزوین

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 32-44

مهرنوش اقتداری؛ پرویز ایران نژاد؛ مجید وظیفه دوست؛ جواد بذرافشان؛ نوذر قهرمان


ارزیابی پیش‌بینی میان مدت بارش مدل‌های عددی جهانی پایگاه TIGGE در حوضه کارون بزرگ

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-12

مجید جوانمرد قصاب؛ مجید دلاور؛ سعید مرید


پیش‌بینی ماهانه نمایه خشکسالی SPI در حوضه آبریز جنوب غرب کشور با بکارگیری پس‌پردازش برونداد مدل CFSv.2

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 102-113

ایمان بابائیان؛ لیلی خزانه داری؛ فاطمه عباسی؛ راهله مدیریان؛ مریم کریمیان؛ شراره ملبوسی


مقایسه پوشش برف بین برونداد یک مدل پیش بینی عددی و داده های سنجده MODIS در ایران

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 160-169

سحر تاجبخش؛ مهدی رهنما؛ امیر حسین نیکفال


تعدیل شاخص شدت خشکسالی پالمر (PDSI) بر مبنای طرحواره برهمکنش جو- سطح خشکی (ALSIS) در حوضه آبریز کرخه

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 170-183

سمیه حجابی؛ پرویز ایران نژاد؛ جواد بذرافشان


بررسی احتمال وقوع و تداوم روزهای بارانی با استفاده از مدل زنجیره ی مارکوف (مطالعه ی موردی شهر لامرد)

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 105-115

نیما توان پور؛ علی اصغر قائمی؛ تورج هنر؛ امین شیروانی


تخمین تابش خورشیدی با استفاده از پارامترهای هواشناسی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 88-100

سید مرتضی سیدیان؛ معصومه فراستی؛ حامد روحانی؛ علی حشمت پور


کاربرد تلفیقی شبکه عصبی و روش های محاسباتی جهت تخمین دقیق تر تبخیر-تعرق مرجع

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 152-162

علی شعبانی؛ علیرضا سپاسخواه؛ مهدی بهرامی؛ فاطمه رزاقی