موضوعات = هیدرولوژی
توزیع اجزای باران به تاج‌بارش، ساقاب و باران‌ربایی در درختان انار و اهمیت آن در مطالعات اکوهیدرولوژی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 71-79

لیلا حکیمی؛ سید محمد معین صادقی؛ اسماعیل خسروپور


توسعه مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از هیبرید الگوریتم‌های فراکاوشی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 160-167

محمود محمد رضاپور طبری؛ سید علی امامی ده جشمه


مدل‌سازی شوری اولیه منابع آب با استفاده از یک مدل نیمه‌توزیعی هیدرولوژیکی

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 64-74

مجید رضایی؛ حسین علیزاده؛ مجید احتیاط


مدل شبکه های بیزین برای بررسی تأثیر بارش پیشین بر پیش بینی وقوع سیلاب واریزه‌ای در ناحیه البرز ایران

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 118-131

میترا تنهاپور؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ عباس روزبهانی


پیش بینی جریان ماهیانه رودخانه با استفاده از مدلهای داده مبنا

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 207-214

علی آهنی؛ مجتبی شوریان


رفتارنگاری آشوبی رودخانه به کمک روش توسعه ی فضای فاز

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 221-225

محمد هادی فتاحی؛ محسن تراهی


اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر آبدهی رودخانه راوند با استفاده از مدل ون‌لون

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 178-190

ایمان صانع؛ بهرام ثقفیان؛ محسن ناصری


ارتباط بین ضریب فشردگی حوضه آبریز با ویژگی های فراکتال آن

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 191-203

محمد هادی فتاحی؛ زهرا طالب زاده


تحلیل طیفی نوسانات دبی- بارش در حوضه آبریز دینه ور

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 204-210

سید یحیی میرزایی؛ آرش آذری؛ غلامعلی پرهام


ارزیابی عملکرد برخی مدل‌های آماری و محاسبات نرم در پیش‌بینی جریان رودخانه

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 201-206

حمید معینی؛ حسین بنکداری؛ صاحبه عبدالهی


تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 171-185

امیر اسلامی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ پیمان اسلامی