دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی پاسخ رواناب به تغییرات دهه‌ای پوشش زمین و فراسنج‌های اقلیمی بارش و برف در حوضه‌ی زاینده‌رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22034/iwrr.2024.191695

نرگس حسامی؛ حسین عساکره؛ کوهزاد رئیس پور


بررسی قابلیت روش ماشین بردار پشتیبان و تبدیل موجک در پیش‌بینی کمیت و کیفیت آب (مطالعه موردی: تالاب انزلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22034/iwrr.2024.431495.2734

سید سامان میرفلاح نصیری؛ ابراهیم امیری؛ جلال بهزادی


استفاده از مدل بیلان آب تورنت وایت برای ارزیابی دقت داده‌های تبخیر-تعرق واقعی پایگاه‌های GLEAM و GLDAS در زیرحوضه‌های غرب دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1403

10.22034/iwrr.2024.425199.2718

فاطمه نصیری؛ کامران زینال زاده؛ سمیه حجابی


بحران خشکیدگی دریاچه ارومیه در آئینه پژوهش‌های داخلی: یک مطالعه علم‌سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1403

10.22034/iwrr.2024.430684.2733

هاشم عطاپور؛ محمدتقی ستاری؛ نجیبه شناور


ارزیابی دقت پایگاه‌های اطلاعات ماهواره‌ای و بازتحلیلی بارش در ایران با تمرکز بر پایگاه‌های با تفکیک مکانی بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1403

10.22034/iwrr.2024.442656.2741

اشکان فرخ نیا؛ صدیقه انوری؛ محمدسعید نجفی


تعیین منشأ سولفات در چشمه‌های کارستی با استفاده از ایزوتوپ سولفور، جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1403

10.22034/iwrr.2024.427890.2727

نرگس بیات؛ فرشاد علیجانی؛ حمید رضا ناصری


توسعه‌ی شاخص ترکیبی به منظور ارزیابی وضعیّت زیرساخت‌های آبرسانی و فاضلاب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

10.22034/iwrr.2024.425044.2716

سورنا نادری؛ علی مریدی


نواندیشی در چارچوب مفهومی هیدروهژمونی (آب‌چیرگی)، با تأکید بر حوضه آبریز فرامرزی ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1403

10.22034/iwrr.2024.414249.2699

حامد حکمت‌آرا؛ یاشار ذکـی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر زارعی


پیش‌بینی تبخیر با استفاده از تئوری آشوب و هوش مصنوعی در مناطق خشک(مطالعه موردی: استان سمنان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22034/iwrr.2024.426028.2721

فاطمه هوشمندزاده؛ محمد رضا یزدانی؛ سید فرهاد موسوی