نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخوان مشترک بازتخصیص منابع آبخوان مشترک میان ذی‌نفعان بر مبنای نظریه ورشکستگی؛ مطالعه موردی: آبخوان نیشابور-سبزوار-عطائیه [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 39-56]
 • آبخوان های فلات مرکزی ارزیابی پایداری مدیریت منابع آب زیرزمینی در آبخوان‌های حوضه فلات مرکزی ایران [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 136-153]
 • آبدهی استخراجی مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 1-22]
 • آبدهی پایا مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 1-22]
 • آبدهی مطمئن مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 1-22]
 • آب‌زیرزمینی مروری بر سیر بازاندیشی در تجدیدپذیری آب‌ زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 212-230]
 • آب زیرزمینی ارزیابی حکمرانی آب زیرزمینی در دشت‌‌های ممنوعه‌ی بحرانیِ استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اصل اثربخشی OECD [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 57-78]
 • آب زیرزمینی بررسی فرونشست اطراف دریاچه ارومیه با استفاده از مشاهدات ژئودتیک [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 196-206]
 • آب زیرزمینی تجدیدپذیر تحلیل پایداری و روند تغییر عمق آب زیرزمینی در استان مازندران [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 180-194]
 • آب شور بررسی کارایی روش‌های مختلف برآورد تبخیر با بهره‌گیری از داده های ماهواره ای در سطح آب شور (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه) [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • آب‌های زیرزمینی سنجش نوآورانه شاخص فقر آبی بر پایه مدلهای ریاضی-تحلیلی مؤثر و داده‌محور در استان آذربایجان‌غربی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 54-70]
 • آب و فاضلاب مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در مدل‌سازی و فرایندهای حذف آلاینده‌های محلول در آب و فاضلاب [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 136-166]
 • آزمون من- کندال تحلیل پایداری و روند تغییر عمق آب زیرزمینی در استان مازندران [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 180-194]
 • آمار جهت‌دار تحلیل فصلی بودن سیلابهای حدی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از آمار دایره ای [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 152-178]
 • آنارشی هستی‌شناسی نظریه نهادگرایی نئولیبرال و نقدهای وارد بر آن در مواجهه با مناقشه‌های آبی فرامرزی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 102-124]
 • آنتروپی بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت بستان‌آباد از نظر شرب با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 23-38]
 • آنتروپی مکانیابی بهینه ایستگاه‌های پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از اصل حداکثر شاخص اختلال شانون در حوزه آبریز سد دز (محدوده استان لرستان) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 79-91]

ا

 • ابعاد انصاف عدالت و انصاف در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 154-179]
 • اثربخشی ارزیابی حکمرانی آب زیرزمینی در دشت‌‌های ممنوعه‌ی بحرانیِ استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اصل اثربخشی OECD [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 57-78]
 • اختلال شانون مکانیابی بهینه ایستگاه‌های پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از اصل حداکثر شاخص اختلال شانون در حوزه آبریز سد دز (محدوده استان لرستان) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 79-91]
 • اسناد بالادستی حفاظت از منابع آب زیرزمینی: زنان به مثابه کنشگر (نیم نگاهی به گزارش سازمان ملل متحد) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 92-103]
 • اقدامات مداخله‌ای تجزیه وتحلیل نقاط اهرمی الگوی پویایی سیستم کیفیِ حکمرانی منابع آب (مطالعه موردی: حوضه قرنقو) [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 22-45]
 • الگوریتم مکانیابی بهینه ایستگاه‌های پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از اصل حداکثر شاخص اختلال شانون در حوزه آبریز سد دز (محدوده استان لرستان) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 79-91]
 • الگوی کشت بررسی وضعیت منابع-مصارف و اقتصاد کشاورزی در حوضه آبریز مهاباد (واقع در بخش جنوبی دریاچه ارومیه) به کمک توسعه مدل هیدرو-اقتصادی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 87-105]
 • انبارش مروری بر سیر بازاندیشی در تجدیدپذیری آب‌ زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 212-230]
 • ایران ارزیابی مدلهای پیشرفته یادگیری ماشین در پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 39-53]

ب

 • بار رسوبی مدل‎سازی استوکستیک و پیش‏ بینی رفتار بلندمدت خصوصیات مختلف بار رسوبی معلق رودخانه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 133-151]
 • بارش بررسی پایش سیل با استفاده از مشاهدات ماهواره‌ای GRACE و TRMM در منطقه غرب و جنوب‌غربی ایران [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 1-21]
 • بازتخصیص منابع بازتخصیص منابع آبخوان مشترک میان ذی‌نفعان بر مبنای نظریه ورشکستگی؛ مطالعه موردی: آبخوان نیشابور-سبزوار-عطائیه [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 39-56]
 • بحران آب میزان تأثیرگذاری حساسیت، آگاهی و سرمایه اجتماعی بر تمایل ذی‌نفعان به مشارکت در حفاظت از منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهیار جنوبی اصفهان) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 195-211]
 • برداشت آب تحلیل پایداری و روند تغییر عمق آب زیرزمینی در استان مازندران [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 180-194]
 • برنامه‌ریزی منابع آب زیرزمینی عدالت و انصاف در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 154-179]
 • بهره‌برداری از آب تحلیل پایداری و روند تغییر عمق آب زیرزمینی در استان مازندران [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 180-194]
 • بهینه‌سازی مکانیابی بهینه ایستگاه‌های پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از اصل حداکثر شاخص اختلال شانون در حوزه آبریز سد دز (محدوده استان لرستان) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 79-91]

پ

 • پارامترهای موثر بر فرونشست کارآئی روش وزن‎دهی شواهد در محیط GIS، در تعیین فاکتور مؤثر بر فرو نشست دشت قزوین [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 118-135]
 • پایایی آب&rlm مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 1-22]
 • پایداری منابع آب توسعه یک شاخص کمبود آب شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 167-174]
 • پایداری منابع آب ارزیابی پایداری مدیریت منابع آب زیرزمینی در آبخوان‌های حوضه فلات مرکزی ایران [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 136-153]

ت

 • تئوری ارزش- عقیده- هنجار استفاده از رویکرد هیدرولوژی اجتماعی در ارزیابی اثر رفتار مصرف آبی کشاورزان بر منابع آب سطحی و زیرزمینی در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی دشت مهاباد، حوضه آبریز دریاچه ارومیه) [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 106-132]
 • تابش خالص بررسی کارایی روش‌های مختلف برآورد تبخیر با بهره‌گیری از داده های ماهواره ای در سطح آب شور (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه) [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • تابع زمان پیمایش تعیین سهم نسبی مؤلفه های تشکیل‌دهنده رواناب سالانه به کمک مدل ردیابی آب و توابع زمان پیمایش: مطالعه موردی حوضه آبریز گدارچای واقع در جنوب غرب دریاچه ارومیه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 71-86]
 • تابع سیگموئید کاربرد توسعه نظریه فازی در تحلیل عدم‌قطعیت شاخص‌های سنجش عملکرد سامانه تأمین آب [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 84-101]
 • تابع گوسین کاربرد توسعه نظریه فازی در تحلیل عدم‌قطعیت شاخص‌های سنجش عملکرد سامانه تأمین آب [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 84-101]
 • تابع نمایی کاربرد توسعه نظریه فازی در تحلیل عدم‌قطعیت شاخص‌های سنجش عملکرد سامانه تأمین آب [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 84-101]
 • تبخیر پایش تغییرات سطح دریای کاسپین متأثر از پارامترهای جوی با استفاده از تصاویر سنجش از دور [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 46-68]
 • تبخیر آب‌های آزاد بررسی کارایی روش‌های مختلف برآورد تبخیر با بهره‌گیری از داده های ماهواره ای در سطح آب شور (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه) [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • تبخیر پتانسیل بررسی کارایی روش‌های مختلف برآورد تبخیر با بهره‌گیری از داده های ماهواره ای در سطح آب شور (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه) [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • تجدیدپذیری مروری بر سیر بازاندیشی در تجدیدپذیری آب‌ زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 212-230]
 • تحلیل ریسک ارزیابی خسارت مورد انتظار سیلاب‌ (منطقه مورد مطالعه: بازه‌ای از رودخانه شور واقع در حوضه آبریز هلیل‌رود) [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 125-135]
 • تحلیل سلسله مراتبی بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت بستان‌آباد از نظر شرب با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 23-38]
 • تخمین‌گر سن اصلاح شده تحلیل فصلی بودن سیلابهای حدی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از آمار دایره ای [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 152-178]
 • تداخل‌سنجی راداری بررسی فرونشست اطراف دریاچه ارومیه با استفاده از مشاهدات ژئودتیک [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 196-206]
 • تراز سطح آب ارزیابی مدلهای پیشرفته یادگیری ماشین در پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 39-53]
 • تصحیح جوی پایش سطح تغذیه‌گرایی در دریاچه ارومیه با استفاده از الگوریتم‌های رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه‌ عصبی مصنوعی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای لندست-8 و سنتینل-2 [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 14-38]
 • تغییرات اقلیمی بررسی و تحلیل وضعیت سازگاری کشاورزان حوضه زاینده‌رود در مواجهه با خشکسالی و شناسایی راهکارهای آن [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 69-83]
 • تغییر اقلیم بررسی وضعیت منابع-مصارف و اقتصاد کشاورزی در حوضه آبریز مهاباد (واقع در بخش جنوبی دریاچه ارومیه) به کمک توسعه مدل هیدرو-اقتصادی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 87-105]
 • تغییر اقلیم استفاده از رویکرد هیدرولوژی اجتماعی در ارزیابی اثر رفتار مصرف آبی کشاورزان بر منابع آب سطحی و زیرزمینی در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی دشت مهاباد، حوضه آبریز دریاچه ارومیه) [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 106-132]
 • تغییر اقلیم پایش تغییرات سطح دریای کاسپین متأثر از پارامترهای جوی با استفاده از تصاویر سنجش از دور [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 46-68]
 • تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره ارزیابی پایداری مدیریت منابع آب زیرزمینی در آبخوان‌های حوضه فلات مرکزی ایران [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 136-153]

چ

 • چارچوب تصمیم‌گیری عدالت و انصاف در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 154-179]
 • چهارمحال و بختیاری ارزیابی حکمرانی آب زیرزمینی در دشت‌‌های ممنوعه‌ی بحرانیِ استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اصل اثربخشی OECD [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 57-78]

ح

 • حذف آلاینده مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در مدل‌سازی و فرایندهای حذف آلاینده‌های محلول در آب و فاضلاب [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 136-166]
 • حکمرانی ارزیابی حکمرانی آب زیرزمینی در دشت‌‌های ممنوعه‌ی بحرانیِ استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اصل اثربخشی OECD [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 57-78]
 • حکمرانی منابع آب تجزیه وتحلیل نقاط اهرمی الگوی پویایی سیستم کیفیِ حکمرانی منابع آب (مطالعه موردی: حوضه قرنقو) [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 22-45]
 • حوضه آبریز گدارچای تعیین سهم نسبی مؤلفه های تشکیل‌دهنده رواناب سالانه به کمک مدل ردیابی آب و توابع زمان پیمایش: مطالعه موردی حوضه آبریز گدارچای واقع در جنوب غرب دریاچه ارومیه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 71-86]

خ

 • خشکسالی بررسی و تحلیل وضعیت سازگاری کشاورزان حوضه زاینده‌رود در مواجهه با خشکسالی و شناسایی راهکارهای آن [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 69-83]
 • خشکسالی هیدرولوژیکی توسعه یک شاخص کمبود آب شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 167-174]

د

 • داده‌محور سنجش نوآورانه شاخص فقر آبی بر پایه مدلهای ریاضی-تحلیلی مؤثر و داده‌محور در استان آذربایجان‌غربی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 54-70]
 • دریاچه ارومیه ارزیابی مدلهای پیشرفته یادگیری ماشین در پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 39-53]
 • دریاچه ارومیه بررسی وضعیت منابع-مصارف و اقتصاد کشاورزی در حوضه آبریز مهاباد (واقع در بخش جنوبی دریاچه ارومیه) به کمک توسعه مدل هیدرو-اقتصادی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 87-105]
 • دریاچه ارومیه شبیه سازی هیدرودینامیکی- کیفی دریاچه ارومیه با درنظر گرفتن حالتهای مختلف بازشدگی میانگذر [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 179-195]
 • دریاچه ارومیه بررسی فرونشست اطراف دریاچه ارومیه با استفاده از مشاهدات ژئودتیک [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 196-206]
 • دشت بستانآباد بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت بستان‌آباد از نظر شرب با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 23-38]
 • دشت دامغان توسعه مدلهای ورشکستگی غیرقطعی جهت برداشت عادلانه آب زیرزمینی دشت دامغان [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 104-117]
 • دشت ممنوعه‌ی بحرانی ارزیابی حکمرانی آب زیرزمینی در دشت‌‌های ممنوعه‌ی بحرانیِ استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اصل اثربخشی OECD [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 57-78]
 • دشت مهیار جنوبی میزان تأثیرگذاری حساسیت، آگاهی و سرمایه اجتماعی بر تمایل ذی‌نفعان به مشارکت در حفاظت از منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهیار جنوبی اصفهان) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 195-211]
 • دمای سطح دریا پایش تغییرات سطح دریای کاسپین متأثر از پارامترهای جوی با استفاده از تصاویر سنجش از دور [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 46-68]
 • دولت‌محوری هستی‌شناسی نظریه نهادگرایی نئولیبرال و نقدهای وارد بر آن در مواجهه با مناقشه‌های آبی فرامرزی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 102-124]

ذ

 • ذخایر آب زیرزمینی حفاظت از منابع آب زیرزمینی: زنان به مثابه کنشگر (نیم نگاهی به گزارش سازمان ملل متحد) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 92-103]
 • ذخیره آب زمینی بررسی پایش سیل با استفاده از مشاهدات ماهواره‌ای GRACE و TRMM در منطقه غرب و جنوب‌غربی ایران [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 1-21]
 • ذوب برف تعیین سهم نسبی مؤلفه های تشکیل‌دهنده رواناب سالانه به کمک مدل ردیابی آب و توابع زمان پیمایش: مطالعه موردی حوضه آبریز گدارچای واقع در جنوب غرب دریاچه ارومیه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 71-86]

ر

 • ردیابی آب تعیین سهم نسبی مؤلفه های تشکیل‌دهنده رواناب سالانه به کمک مدل ردیابی آب و توابع زمان پیمایش: مطالعه موردی حوضه آبریز گدارچای واقع در جنوب غرب دریاچه ارومیه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 71-86]
 • رشد جمعیت توسعه یک شاخص کمبود آب شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 167-174]
 • رواناب پایش تغییرات سطح دریای کاسپین متأثر از پارامترهای جوی با استفاده از تصاویر سنجش از دور [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 46-68]
 • رودخانه ولگا پایش تغییرات سطح دریای کاسپین متأثر از پارامترهای جوی با استفاده از تصاویر سنجش از دور [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 46-68]
 • روش شبیه‏سازی مونت‏کارلو مدل‎سازی استوکستیک و پیش‏ بینی رفتار بلندمدت خصوصیات مختلف بار رسوبی معلق رودخانه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 133-151]
 • ریاضی-تحلیلی سنجش نوآورانه شاخص فقر آبی بر پایه مدلهای ریاضی-تحلیلی مؤثر و داده‌محور در استان آذربایجان‌غربی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 54-70]
 • ریلیه تحلیل فصلی بودن سیلابهای حدی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از آمار دایره ای [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 152-178]

ز

 • زاینده‌رود بررسی و تحلیل وضعیت سازگاری کشاورزان حوضه زاینده‌رود در مواجهه با خشکسالی و شناسایی راهکارهای آن [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 69-83]
 • زیرزمینی مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 1-22]

س

 • سازگاری بررسی و تحلیل وضعیت سازگاری کشاورزان حوضه زاینده‌رود در مواجهه با خشکسالی و شناسایی راهکارهای آن [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 69-83]
 • سازوکارها تجزیه وتحلیل نقاط اهرمی الگوی پویایی سیستم کیفیِ حکمرانی منابع آب (مطالعه موردی: حوضه قرنقو) [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 22-45]
 • سنجش از دور بررسی کارایی روش‌های مختلف برآورد تبخیر با بهره‌گیری از داده های ماهواره ای در سطح آب شور (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه) [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • سیلاب ارزیابی خسارت مورد انتظار سیلاب‌ (منطقه مورد مطالعه: بازه‌ای از رودخانه شور واقع در حوضه آبریز هلیل‌رود) [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 125-135]

ش

 • شاخص ارزیابی ترکیبی ارزیابی پایداری مدیریت منابع آب زیرزمینی در آبخوان‌های حوضه فلات مرکزی ایران [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 136-153]
 • شاخص پتانسیل سیل بررسی پایش سیل با استفاده از مشاهدات ماهواره‌ای GRACE و TRMM در منطقه غرب و جنوب‌غربی ایران [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 1-21]
 • شاخص تغذیهگرایی کارلسون پایش سطح تغذیه‌گرایی در دریاچه ارومیه با استفاده از الگوریتم‌های رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه‌ عصبی مصنوعی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای لندست-8 و سنتینل-2 [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 14-38]
 • شاخص رسوب استاندارد مدل‎سازی استوکستیک و پیش‏ بینی رفتار بلندمدت خصوصیات مختلف بار رسوبی معلق رودخانه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 133-151]
 • شاخص کمبود آب توسعه یک شاخص کمبود آب شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 167-174]
 • شاخص‌های سنجش عملکرد سامانه تأمین آب کاربرد توسعه نظریه فازی در تحلیل عدم‌قطعیت شاخص‌های سنجش عملکرد سامانه تأمین آب [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 84-101]
 • شارش مروری بر سیر بازاندیشی در تجدیدپذیری آب‌ زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 212-230]
 • شرایط مغذی پایش سطح تغذیه‌گرایی در دریاچه ارومیه با استفاده از الگوریتم‌های رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه‌ عصبی مصنوعی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای لندست-8 و سنتینل-2 [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 14-38]

ع

 • عدالت عدالت و انصاف در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 154-179]
 • عدم قطعیت توسعه مدلهای ورشکستگی غیرقطعی جهت برداشت عادلانه آب زیرزمینی دشت دامغان [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 104-117]
 • عقلانیت ابزاری هستی‌شناسی نظریه نهادگرایی نئولیبرال و نقدهای وارد بر آن در مواجهه با مناقشه‌های آبی فرامرزی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 102-124]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی بازتخصیص منابع آبخوان مشترک میان ذی‌نفعان بر مبنای نظریه ورشکستگی؛ مطالعه موردی: آبخوان نیشابور-سبزوار-عطائیه [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 39-56]
 • فرونشست بررسی فرونشست اطراف دریاچه ارومیه با استفاده از مشاهدات ژئودتیک [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 196-206]
 • فرونشست دشت مهیار میزان تأثیرگذاری حساسیت، آگاهی و سرمایه اجتماعی بر تمایل ذی‌نفعان به مشارکت در حفاظت از منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهیار جنوبی اصفهان) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 195-211]
 • فرونشست زمین کارآئی روش وزن‎دهی شواهد در محیط GIS، در تعیین فاکتور مؤثر بر فرو نشست دشت قزوین [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 118-135]
 • فقر آبی سنجش نوآورانه شاخص فقر آبی بر پایه مدلهای ریاضی-تحلیلی مؤثر و داده‌محور در استان آذربایجان‌غربی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 54-70]

ق

 • قدرت فصلی تحلیل فصلی بودن سیلابهای حدی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از آمار دایره ای [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 152-178]

ک

 • کایپر تحلیل فصلی بودن سیلابهای حدی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از آمار دایره ای [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 152-178]
 • کشاورزی بررسی و تحلیل وضعیت سازگاری کشاورزان حوضه زاینده‌رود در مواجهه با خشکسالی و شناسایی راهکارهای آن [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 69-83]
 • کلروفیل- آ پایش سطح تغذیه‌گرایی در دریاچه ارومیه با استفاده از الگوریتم‌های رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه‌ عصبی مصنوعی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای لندست-8 و سنتینل-2 [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 14-38]
 • کنشگری زنان حفاظت از منابع آب زیرزمینی: زنان به مثابه کنشگر (نیم نگاهی به گزارش سازمان ملل متحد) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 92-103]
 • کیفیت آب زیرزمینی بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت بستان‌آباد از نظر شرب با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 23-38]

گ

 • گزارش سازمان ملل حفاظت از منابع آب زیرزمینی: زنان به مثابه کنشگر (نیم نگاهی به گزارش سازمان ملل متحد) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 92-103]
 • گیرش مروری بر سیر بازاندیشی در تجدیدپذیری آب‌ زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 212-230]

م

 • محیط GIS کارآئی روش وزن‎دهی شواهد در محیط GIS، در تعیین فاکتور مؤثر بر فرو نشست دشت قزوین [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 118-135]
 • مدل FVCOM شبیه سازی هیدرودینامیکی- کیفی دریاچه ارومیه با درنظر گرفتن حالتهای مختلف بازشدگی میانگذر [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 179-195]
 • مدل ترکیبی ارزیابی مدلهای پیشرفته یادگیری ماشین در پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 39-53]
 • مدل‌سازی مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در مدل‌سازی و فرایندهای حذف آلاینده‌های محلول در آب و فاضلاب [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 136-166]
 • مدل‌سازی عامل بنیان استفاده از رویکرد هیدرولوژی اجتماعی در ارزیابی اثر رفتار مصرف آبی کشاورزان بر منابع آب سطحی و زیرزمینی در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی دشت مهاباد، حوضه آبریز دریاچه ارومیه) [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 106-132]
 • مدلسازی کیفی آب شبیه سازی هیدرودینامیکی- کیفی دریاچه ارومیه با درنظر گرفتن حالتهای مختلف بازشدگی میانگذر [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 179-195]
 • مدل‌سازی هیدرولوژیکی تعیین سهم نسبی مؤلفه های تشکیل‌دهنده رواناب سالانه به کمک مدل ردیابی آب و توابع زمان پیمایش: مطالعه موردی حوضه آبریز گدارچای واقع در جنوب غرب دریاچه ارومیه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 71-86]
 • مدل‌سازی هیدرولوژیکی و اقتصاد کشاورزی بررسی وضعیت منابع-مصارف و اقتصاد کشاورزی در حوضه آبریز مهاباد (واقع در بخش جنوبی دریاچه ارومیه) به کمک توسعه مدل هیدرو-اقتصادی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 87-105]
 • مدل‌های استوکستیک مدل‎سازی استوکستیک و پیش‏ بینی رفتار بلندمدت خصوصیات مختلف بار رسوبی معلق رودخانه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 133-151]
 • مدل‌های درخت تصمیم ارزیابی مدلهای پیشرفته یادگیری ماشین در پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 39-53]
 • مدل هیدرولوژیکی- هیدرولیکی ارزیابی خسارت مورد انتظار سیلاب‌ (منطقه مورد مطالعه: بازه‌ای از رودخانه شور واقع در حوضه آبریز هلیل‌رود) [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 125-135]
 • مدل وزن شواهد کارآئی روش وزن‎دهی شواهد در محیط GIS، در تعیین فاکتور مؤثر بر فرو نشست دشت قزوین [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 118-135]
 • مدیریت آب زیرزمینی توسعه مدلهای ورشکستگی غیرقطعی جهت برداشت عادلانه آب زیرزمینی دشت دامغان [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 104-117]
 • مدیریت مشارکتی منابع آب میزان تأثیرگذاری حساسیت، آگاهی و سرمایه اجتماعی بر تمایل ذی‌نفعان به مشارکت در حفاظت از منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهیار جنوبی اصفهان) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 195-211]
 • مدیریت منابع آب زیرزمینی عدالت و انصاف در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 154-179]
 • مدیریت منابع آب زیرزمینی میزان تأثیرگذاری حساسیت، آگاهی و سرمایه اجتماعی بر تمایل ذی‌نفعان به مشارکت در حفاظت از منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهیار جنوبی اصفهان) [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 195-211]
 • مدیریت یکپارچه منابع آب بررسی وضعیت منابع-مصارف و اقتصاد کشاورزی در حوضه آبریز مهاباد (واقع در بخش جنوبی دریاچه ارومیه) به کمک توسعه مدل هیدرو-اقتصادی [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 87-105]
 • منابع آب ارزیابی خسارت مورد انتظار سیلاب‌ (منطقه مورد مطالعه: بازه‌ای از رودخانه شور واقع در حوضه آبریز هلیل‌رود) [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 125-135]
 • مناقشه های آبی هستی‌شناسی نظریه نهادگرایی نئولیبرال و نقدهای وارد بر آن در مواجهه با مناقشه‌های آبی فرامرزی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 102-124]
 • میانگذر شهید کلانتری شبیه سازی هیدرودینامیکی- کیفی دریاچه ارومیه با درنظر گرفتن حالتهای مختلف بازشدگی میانگذر [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 179-195]

ن

 • نشانگرهای معقول مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 1-22]
 • نظریه فازی کاربرد توسعه نظریه فازی در تحلیل عدم‌قطعیت شاخص‌های سنجش عملکرد سامانه تأمین آب [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 84-101]
 • نظریه نهادگرایی هستی‌شناسی نظریه نهادگرایی نئولیبرال و نقدهای وارد بر آن در مواجهه با مناقشه‌های آبی فرامرزی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 102-124]
 • نظریه ورشکستگی بازتخصیص منابع آبخوان مشترک میان ذی‌نفعان بر مبنای نظریه ورشکستگی؛ مطالعه موردی: آبخوان نیشابور-سبزوار-عطائیه [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 39-56]
 • نمودار ساعتی تجزیه وتحلیل نقاط اهرمی الگوی پویایی سیستم کیفیِ حکمرانی منابع آب (مطالعه موردی: حوضه قرنقو) [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 22-45]
 • نمودار مشخصه عملکرد کارآئی روش وزن‎دهی شواهد در محیط GIS، در تعیین فاکتور مؤثر بر فرو نشست دشت قزوین [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 118-135]
 • نیاز آبی تهران توسعه یک شاخص کمبود آب شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 167-174]

و

 • ورشکستگی توسعه مدلهای ورشکستگی غیرقطعی جهت برداشت عادلانه آب زیرزمینی دشت دامغان [دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 104-117]

ه

 • هوش مصنوعی مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در مدل‌سازی و فرایندهای حذف آلاینده‌های محلول در آب و فاضلاب [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 136-166]
 • هیدرودینامیک شبیه سازی هیدرودینامیکی- کیفی دریاچه ارومیه با درنظر گرفتن حالتهای مختلف بازشدگی میانگذر [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 179-195]
 • هیدرولوژی اجتماعی استفاده از رویکرد هیدرولوژی اجتماعی در ارزیابی اثر رفتار مصرف آبی کشاورزان بر منابع آب سطحی و زیرزمینی در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی دشت مهاباد، حوضه آبریز دریاچه ارومیه) [دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 106-132]

ی

 • یادگیری ماشین مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در مدل‌سازی و فرایندهای حذف آلاینده‌های محلول در آب و فاضلاب [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 136-166]