کلیدواژه‌ها = سیل
مدل‌های جمعی تعمیم یافته جهت تحلیل فراوانی نا ایستای سیل

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 376-387

پوریا محیط اصفهانی؛ رضا مدرس


ارائه مدل ریاضی پیش بینی خسارت کشاورزی ناشی از سیل

دوره 10، شماره 3، دی 1393، صفحه 1-13

زهرا گنجی؛ علیرضا شکوهی


بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر سیل‌خیزی حوزه آبریز سد گلستان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 18-28

بهرام ثقفیان؛ حسن فرازجو؛ عادل سپهری؛ علی نجفی نژاد