راهنمای نویسندگان

فرمت تهیه مقالات:  

 فرمت مجله را از طریق این لینک دریافت نمایید. در این فایل به موضوعات دارای اولویت چاپ هم اشاره شده است.

نوع مقالات:

الف) مقالات علمی، پژوهشی و مهندسی اصیل، به زبان فارسی که حاصل پژوهش‌ها و تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده و در نشریه دیگری در داخل و خارج از کشور به چاپ نرسیده باشد.


ب) گزارشهای فنی (Technical Noteبه زبان فارسی یا انگلیسی: مقاله "یادداشت فنی" برای بیان اطلاعاتی است که نمی‌توان آنها را در قالب یک مقاله علمی- پژوهشی کامل بیان نمود؛ با این حال از ارزش کافی برای جلب توجه خوانندگان مقالات مجله برخوردار است. مقاله یادداشت فنی کوتاهتر از مقاله کامل علمی- پژوهشی بوده و با لحاظ نمودن شکلها، جدولها و مراجع نباید از 7 صفحه بیشتر باشد. یادداشت فنی می‌تواند شامل نتایج اولیه و جزئی به دست آمده از یک کار تحقیقاتی و تجارب فنی ویژه کارشناسان خبره صنعت باشد. همچنین، یادداشت فنی می‌تواند بیانگر روش‌های ابتکاری برای تحقق اهداف طراحی باشد.

 

ج)نقد و بررسی مقالات چاپ شده (Discussionبه زبان فارسی یا انگلیسی

 

د) مقاله مروری (State of the Art Review Papers)

 

 

فرایند داوری مقالات:  

در مجله تحقیقات منابع آب ایران، برای هر مقاله بر حسب موضوع آن، توسط سردبیر از بین اعضای هیأت تحریریه مجله، یک دبیر تخصصی تعیین می شود. در صورت دریافت مبلغ حق ارزیابی مقاله، دبیر تخصصی مقاله را از طریق سایت به چندین داور مرتبط ارسال می کند. پس از دریافت نظرات داوران، جمع بندی نظرات داوران توسط دبیر تخصصی و سردبیر انجام می گیرد. در مجله تحقیقات منابع آب ایران، مقالات دریافتی حداکثر در مدت یک هفته به داوران ارسال می شوند و معمولاً ارزیابی مرحله اول مقالات در دو الی سه ماه صورت می پذیرد. 

 

هزینه های ارزیابی و چاپ مقالات:  

هزینه ارزیابی هر مقاله در حال حاضر دویست و پنجاه هزار تومان است. علاوه بر هزینه ارزیابی، در صورت پذیرش مقاله برای چاپ، قبل از چاپ مقاله به صورت آنلاین و کاغذی، هزینه چاپ نیز دریافت می گردد. هزینه چاپ مقالات برای مقالات کامل (پژوهشی یا مروری) پانصد هزار تومان و برای مقالات کوتاه (یادداشت فنی یا بحث و مناظره) صد هزار تومان است. شماره کارت و شماره حساب حساب بانک تجارت انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران برای پرداخت حق داوری و حق چاپ مقالات به صورت زیر است:

5859-8370-0754-3396 (شماره کارت)

299032019 (شماره حساب بانک تجارت، شعبه انقلاب - فلسطین تهران، کد 185، به نام  انجمن علوم و مهندسی منابع آب)

پرداخت حق ارزیابی و حق چاپ به حسابهای دیگر انجمن قابل قبول نمی باشد. در صورت پرداخت حق ارزیابی یا حق چاپ، تصویر کارت ملی پرداخت کننده و  تصویر فیش پرداخت را با ذکر کد مقاله به آدرسهای زیر ایمیل نمایید:

iwrr.journal@gmail.com

در صورت عدم دریافت رسید پرداخت مبلغ حق ارزیابی مقاله، فرایند داوری مقاله آغاز نخواهد شد.

نویسندگان مسئول مقالاتی که مقاله پذیرفته شده آنها برای چاپ در یک شماره انتخاب می شود باید علاوه بر مبلغ حق چاپ، فرم واگذاری حق چاپ مقاله را ایمیل مجله ارسال نمایند. این فرم را از طریق این لینک دریافت فرمایید.

فرم تعارض منافع: توافق نامه‌‌ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏‌کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده ‌ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده ‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده ‏اند. این فایل توسط نویسنده مسئول تکمیل، امضا و ارسال می‌شود. این فرم را از طریق این لینک دریافت نمایید

همچنین لطفا در صورتی که مقاله ارسالی، خروجی یک پروژه خاص بوده یا مورد حمایت نهاد خاصی قرار گرفته است، نویسندگان در بخش قدردانی به این موضوع اشاره بفرمایند.