کلیدواژه‌ها = آسیب‌پذیری
شناسایی و تحلیل تماتیک موانع سازگاری سیستم منابع آب با تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه قرنقو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

فهمیده قربانی؛ داود بهبودی؛ مهدی ضرغامی


استفاده از مدل های Fuzzy logic و AHP برای اصلاح مدل GALDIT در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 314-326

مژگان بردبار؛ امین رضا نشاط؛ سامان جوادی