ارزیابی حکمرانی ریسک سیل در استان گلستان در رویدادهای سیل سال 1398-1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی منابع آب

3 هیأت علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه منابع طبیعی گرگان

چکیده

استان گلستان سالانه شاهد سیل‌های کوچک و بزرگ متنوعی است. بخصوص در مجموعه سیل‌های اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 خسارات گسترده‌ای به سکنه و زیرساخت‌های این استان وارد شد. این مقاله به مسأله سیل استان گلستان از منظر حکمرانی نگاه می‌کند و درصدد پاسخگویی به این سؤال است که با انجام چه اقدامات و برنامه‌هایی می‌توان تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از سیل را در آن کاهش داد. روش مورد استفاده در تحقیق حاضر مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی بر اساس چهار مؤلفه تاب‌آوری، کارایی، اثربخشی و مشروعیت و معیارهای مرتبط با هر یک از مؤلفه‌ها است. وضعیت حکمرانی ریسک سیل در استان گلستان در سیل‌های 1398-1397 با استفاده از چهار مؤلفه مورد اشاره در سطح متوسط (امتیاز 4/2 از 5) ارزیابی شد. به‌طوری‌که سه مؤلفه تاب‌آوری، اثربخشی و مشروعیت در سطح متوسط (امتیاز 3 از 5) و صرفاً مؤلفه کارایی در سطح نسبتاً بد (امتیاز 3/1 از 5) ارزیابی گردید. معیارهای پاسخگویی و عدالت رویه‌ای، دسترسی به اطلاعات و شفافیت و همچنین میزان تلفات جانی عملکرد نسبتاً خوبی (امتیاز 4 از 5) داشتند. در حالی که معیارهای فناوری، کارایی مالی و خسارات وارده عملکرد نسبتاً نامناسبی (امتیاز 1 از 5) را کسب کردند. بر طبق یافته‌های تحقیق حاضر برای ارتقای وضعیت حکمرانی ریسک سیل استان گلستان باید به ترتیب بر مؤلفه کارایی، اثربخشی، تاب‌آوری و مشروعیت توجه بیشتری مبذول شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Flood Risk Governance in the 2019 Flood Events in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Hossein Shakeri Rostami 1
  • Ali Bagheri 2
  • Amir Sadoddin 3
1 Department of Water Resources Engineering and Management
2 Tarbiat Modares University, Department of Water Resources Engineering
3 Department of Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The Golestan province faces damaging floods annually. Particularly, this province was severely impacted by the 2019 flood events. Therefore, within the context of flood governance, this paper seeks to answer the question of what measures and programs can be adopted to reduce casualties and financial losses caused by floods in the Golestan province. The method used in the present study is based on qualitative content analysis considering four components including resilience, efficiency, effectiveness, and legitimacy and the criteria related to each of the components. Through assessing the four components, the flood risk governance overall status with reflection of the 2019 flood events categorized as medium (2.4 from 5). The three components of resilience, effectiveness, and legitimacy were assessed as medium, while the component of efficiency was categorized as relatively inappropriate. The criteria of accountability and procedural justice, access to information and transparency, as well as the rate of casualties performed relatively well (4 of 5). While the criteria of technology, financial efficiency, and damages had relatively poor status (1 of 5). Based on the findings of this research, to improve the flood risk governance in Golestan Province the components of efficiency, effectiveness, resilience, and legitimacy need more attention, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood Risk Management
  • Resilience
  • legitimacy
  • Efficiency
  • effectiveness