موضوعات = کیفیت آب
ارزیابی کیفی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در شرایط خشک و تر، مطالعه موردی: حوضه غرب تهران

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 20-37

علی مریدی؛ محمدرضا باقری؛ امین زین العابدین؛ آرش نبی


مدل بهینه بار آلاینده در رودخانه کارون با تحلیل خسارت بارگذاری آلودگی

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 330-344

بهمن فکوری؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری


بررسی قابلیت گیاهان بومی در گیاه پالایی فلزات سنگین و مواد مغذی در مخازن سدهای لتیان و لار

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 130-141

فاطمه کاکویی دینکی؛ مهرداد چراغی؛ بهاره لرستانی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ عاطفه چمنی


بهبود عملکرد آب شیرین کن ساده خورشیدی با استفاده از ماسه : بررسی اثر ارتفاع نسبی آب داخل ماسه

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 296-301

رضا نامنی؛ ابوالفضل فرزی؛ حمید اسداللهی یزدی


عوامل موثر بر میزان شوری و ECرودخانه میمه و راهکارهای علاج بخشی

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 348-353

حاجی کریمی؛ قباد رستمی زاد؛ علیرضا حسینی؛ سجاد مقدسی فر؛ احمدرضا کریمی


کاربرد رویکرد ورشکستگی در تخصیص بارهای آلاینده نقطه ای و گسترده در رودخانه

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 88-97

سحر زارع فرجودی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی


تغییرات مکانی شوری آب‌زیرزمینی و ارزیابی خطر نفوذ آب شور در آبخوان دشت ملکان

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 32-44

فرحناز عزیزی؛ اصغر اصغری مقدم؛ امیرحسین ناظمی


نقش بازگشت پذیری در لخته شدن فلزات سنگین در محیط مصبی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 154-162

علی معرفت؛ عبدالرضا کرباسی؛ میربابک منزوی


ردیابی منشأ نیترات آب زیرزمینی آبخوان ورامین با استفاده از ایزوتوپ های نیتروژن و اکسیژن نیترات

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 469-482

زهره نجاتی جهرمی؛ حمید رضا ناصری؛ محمد نخعی؛ فرشاد علیجانی


بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب در حوضه کارون بزرگ

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 483-488

محمد حسن ‏ حسین نژاد بلکو؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر لایه بندی حرارتی مخزن سد لتیان

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 268-277

فاطمه فیروزی؛ عباس روزبهانی؛ علیرضا مساح بوانی


ارائه یک شاخص کیفیت برای رودخانه‌های ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 102-113

اکبر شیرزاد؛ مسعود تابش؛ هومن بیات