پیشگفتار: دسترسی به داده های پایه


عنوان مقاله [English]

Preface: Access to Basic Data

نویسندگان [English]

  • A. Torabi Haghighi
  • S. Khatami
  • M. Zarghami
  • H. Hashemi