اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌‎نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‎‌نماید. مقالات تهیه‌شده برای نشریه تحقیقات منابع آب ایران نباید قبلاً به زبان فارسی یا غیرفارسی چاپ شده باشند یا در نشریه دیگری در حال داوری باشند. در تهیه مقالات لازم است کلیه اصول حرفه‎‌ای و اخلاقی رعایت شده باشند و کلیه نویسندگان از ارسال مقاله به نشریه مطلع باشند.

برای کسب اطلاعات در مورد نحوه رعایت اخلاق در انتشار و دستورالعمل‎‌های مربوط لطفاً به سایت www.publicationethics.org مراجعه نمایید.

 

برخی اصول اخلاقی برای نویسندگان

نویسندگان به طور انحصاری مسئول محتویات مقاله ارسال شده و اعتبار نتایج تجربی به دست آمده هستند و باید اطمینان حاصل کنند که از طرف همه افراد و سازمان‌هایی که در تهیه این مقاله همکاری داشته‌‎اند، برای عمومی کردن داده‌ها مجوز دارند. همچنین، هر نویسنده باید اطمینان حاصل نماید که مقالات ارسال شده به نشریه تحقیقات منابع آب ایران با رعایت استانداردهای اخلاقی در رابطه با سرقت ادبی نوشته شده‌‎اند.

- لازم است فرم واگذاری حق چاپ و تعارض منافع، قبل از پذیرش مقالات توسط نویسندگان مسئول مقالات امضاء شود تا انتشار از نظر اخلاق در نشر و سیاست حفظ حریم خصوصی قانونی باشد.

- تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق نسخهبرداری از محتوای مقاله خود را در اختیار دارند، اما به دیگران اجازه میدهند تا از محتوای مقاله آنها به منظور دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، ویرایش، توزیع یا کپی استفاده کنند البته با این شرط که به مرجع مربوط و نویسندگان اصلی مقاله به طور صحیح ارجاع داده شده باشد

-لطفاً توجه داشته باشید که تمام مقالات ارسال شده به طور کامل از نظر سرقت ادبی بررسی می‌شوند. اگر اثری از سرقت ادبی در مقاله منتشر شده مشاهده شود، از نویسندگان درخواست می‌‎شود که از نویسندگان مقاله اصلی به صورت کتبی عذرخواهی کنند. هر مقاله‌‎ای که مشخص شود مشمول سرقت ادبی است به طور خودکار رد شده اعلام می‌شود و نویسندگان آن به مدت سه سال از انتشار در نشریه تحقیقات منابع آب ایران محروم خواهند شد. در صورت بروز چنین وضعیتی، به نویسندگان به طور مناسبی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

- هر متن، ایده، نقل قول از هر منبع عمومی (اینترنت، مقالات منتشر شده، چاپ شده یا کتاب های الکترونیکی و غیره) که از قبل در دسترس خوانندگان است، در صورتی که در مقاله مورد استفاده قرار گیرد باید استناد شود. تکرار همان استدلال‎ها و ایده‌‎ها حتی زمانی که برای اولین بار در نشریات کمتر شناخته شده با تیراژ محدود در سایر زمینه‌‎ها منتشر شده باشد، مجاز نیست. در صورتیکه مقاله دارای بخش "کار مرتبط" باشد، می‌‎تواند استثناء وجود داشته باشد. اگر نتایج تحقیقات سایر مقالات به گونه‌ای ارائه شود که گویی کار اصلی مقاله حاضر است، غیرقابل قبول است.

- نویسندگان قبل از ارسال آثار خود باید مطالب خود را در مورد سرقت ادبی و سرقت علمی مطالعه و مستند کنند. هیچ دلیلی برای عدم آگاهی در این مورد پذیرفته نیست.

 

 از نویسندگان درخواست می‌شود تا برای کسب جزئیات بیشتر در مورد سرقت ادبی، اصول اخلاقی انتشار و موارد نقض اخلاق انتشار، اطلاعات عمومی در این مورد را مطالعه نماید. چند نمونه در زیر ارائه شده است:

1- http://www.cse.msu.edu/~alexliu/plagiarism.pdf

2- http://www.ethics.elsevier.com/pdf/ETHICS_PLA01a.pdf

اصول اخلاقی انتشار و موارد نقض آن در لینکهای زیر قابل دسترس است:

1- http://publicationethics.org/files/u7140/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishing.pdf

 2- http://publicationethics.org/files/u7140/Full%20set%20of%20flowcharts.pdf

3- http://publicationethics.org/files/Sharing%20_of_Information_Among_EiCs_guidelines_web_version.pdf

 

همچنین، از نویسندگان درخواست می‌شود تا برای کسب جزئیات بیشتر در مورد مسئولیت‌های نویسندگان، دبیران تخصصی، و سایر موارد مرتبط در این زمینه به لینک‌‎های زیر مراجعه نمایند:

1- http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

2- http://publicationethics.org/files/u7140/Peer%20review%20guidelines.pdf

 

هیأت تحریریه تحقیقات منابع آب ایران هرگونه تحقیق در مورد سرقت ادبی را در اولویت قرار خواهد داد و در صورت نیاز اقدام لازم را انجام خواهد داد. هر مقاله با اثبات سرقت علمی، بدون هیچ‎گونه حق پاسخ یا مذاکره رد خواهد شد.