تماس با ما

سوالات مطرح شده در این بخش حداکثر در مدت یک هفته انشالله پاسخ داده می شوند. احتیاطا آدرس ایمیل و شماره تماس دبیر اجرایی هم در صورتی که این سامانه جواب نداد تقدیم می شود.

 ایمیل دفتر نشریه: iwrr.journal@gmail.com

ایمیل سردبیر (دکتر مهدی ضرغامی): zarghaami@gmail.com

شماره تماس دبیر اجرایی (مهندس آرش تقی پور زارعی): 989141076072+


CAPTCHA Image